Shutterstock

Is menselijke inteelt schadelijk?

Staat het wetenschappelijk vast dat inteelt tot ziektes en gebreken kan leiden, en zo ja, waarom?

Inteelt is inderdaad zeer schadelijk. Als nauwverwante mensen kinderen krijgen, is de kans op erfelijke ziektes aanzienlijk. Inteelt kan leiden tot mismaaktheid of tot psychische aandoeningen, zoals leerproblemen.

Ook het afweersysteem kan verzwakken. De mens krijgt bij zijn geboorte twee reeksen chromosomen mee, die ieder voor zich dezelfde genen bevatten, maar steeds in iets verschillende uitvoeringen.

De natuur kan normaal gesproken kiezen tussen de twee uitvoeringen van een gen; de gezonde genen worden actief en bepalen de ontwikkeling van het kroost. Maar de kinderen van verwante ouders hebben meer kans op dezelfde uitvoeringen van een gen.

Hoe nauwer de verwantschap, hoe groter de kans dat schadelijke genen van moeder én vader doorgegeven worden. Inteelt is niet alleen voor het gezin een probleem, maar voor de hele bevolking.

Met twee versies van elk gen kunnen we ons beter aanpassen aan nieuwe levensomstandigheden. De kleinere genetische variatie die het gevolg is van inteelt, kan noodlottig worden bij de uitbraak van een ziekte.

De genvarianten die ons hadden kunnen beschermen tegen een nieuwe ziekte, zijn wellicht weggevallen.