Zou jij je kind genetisch modificeren?

Chinese wetenschappers hebben een embryo ontdaan van een ernstige bloedziekte door het DNA aan te passen. Binnenkort kunnen we de genen van ongeboren kinderen op allerlei manieren aanpassen. Zou jij je eigen kind genetisch willen modificeren?

genen baby

Wetenschappers van de Chinese Sun Yat-sen-universiteit hebben onlangs het erfelijk materiaal van embryo's aangepast. Ze verwijderden de genen die de bloedziekte thalassemie kunnen veroorzaken.

In het kort gezegd stuurden de onderzoekers een soort eiwitschaar via een microscopische stof naar de ongewenste genen, die weggeknipt werden. Daarna repareerden de cellen zichzelf.

In sommige gevallen werd de ziekte geheel geëlimineerd, en deze methode biedt dan ook, in ieder geval in theorie, de mogelijkheid om 4000 genetische ziekten uit ons erfelijk materiaal te verwijderen.

Genetische optimalisatie: ja, nee of misschien?

De proeven met menselijke embryo’s hebben geleid tot een heftig debat in de wetenschap. Want is het wel ethisch verantwoord het erfelijk materiaal van een mens te veranderen?

Wat vind jij?

? JA! - Stop het ernstige lijden van patiënten Veel mensen lijden aan ernstige ziekten, die te genezen zijn met gentherapie. De voorstanders vinden dat we ze moeten helpen, en dat het onethisch is om ze te laten stikken. Een ziekte als sikkelcelanemie, waaraan een patiënt kan overlijden, kan bijvoorbeeld voorkomen worden door slechts één gen in iemands lichaam te veranderen.

? NEE! - Eerste stap naar raszuiverheid Tegenstanders vrezen dat de nieuwe instrumenten leiden tot een nieuwe vorm van rassenzuivering, waarbij sommige eigenschappen wel en andere niet gewenst zijn. Zonder totaalverbod krijgen we met deze methode een toekomst waarin ‘normaal’ wordt gedefinieerd door de technologie en door de mensen die er toegang toe hebben.

? MISSCHIEN - Laten we er een nachtje over slapen Zelfs vooraanstaande biochemici zijn bezorgd over de snelheid waarmee de technologie zich heeft ontwikkeld. Daarom stellen ze een tijdelijk wereldwijd verbod op het modificeren van menselijke genen voor. Zo krijgen de onderzoekers tijd om het debat te voeren en de juiste wetgevingskaders te creëren voor de experimenten.