Door één eigenschap zitten relaties vaak op een dood spoor

De symptomen hebben grote gevolgen voor jou, maar ook voor degene met wie je een relatie hebt.

Mensen zijn minder tevreden met hun huwelijk als hun partner een bepaalde flexibiliteit heeft, blijkt uit een onderzoek uit Singapore.

© Shutterstock

De meeste mensen hebben waarschijnlijk – bewust of onbewust – een mentale lijst van eigenschappen die belangrijk zijn bij het vinden van een partner.

Daarnaast zijn er ook vast eigenschappen die ze als vervelend of zelfs onuitstaanbaar zullen bestempelen.

Hier moeten de meesten van ons een heel specifieke eigenschap aan toevoegen, blijkt uit een studie van onderzoekers uit Singapore en de VS, gepubliceerd in het Journal of Personality.

De onderzoekers hebben ontdekt dat een romantische relatie flink kan lijden onder zogeheten sociale anhedonie van een partner.

De term klinkt misschien niet bekend, maar veel mensen kennen vast iemand die aan de criteria voldoet.

Vrouw achter matglas
© Shutterstock

Anhedonie en depressie

Sociale anhedonie wordt gedefinieerd als geen plezier ervaren in het samenzijn met anderen. Je hebt dan dus beperkte belangstelling voor sociale contacten en bent doorgaans onverschillig tegenover andere mensen.

Naar eigen zeggen wilden de onderzoekers uitzoeken hoe de aandoening van invloed is op relaties, omdat eerder onderzoek zich vooral heeft gericht op de gevolgen van sociale anhedonie voor de persoon zelf.

Beide partners minder tevreden

Er werden tussen 2011 en 2013 100 pas getrouwde heteroseksuele stellen in Singapore onderzocht.

De onderzoekers verzamelden in 12 maanden drie keer gegevens van de mensen. Daarvoor gebruikten ze vragenlijsten die door alle stellen werden ingevuld om hun mate van anhedonie, de mate van conflict in hun relatie en hun algehele huwelijkstevredenheid te beoordelen.

Op basis van de antwoorden ontdekten de onderzoekers dat mensen met een hogere mate van sociale anhedonie – minder interesse in sociale interacties – minder tevreden waren met hun huwelijk dan anderen. Hetzelfde patroon gold voor hun echtgenoten, aldus de onderzoekers.

Volgens de onderzoekers zou een verklaring voor de lage tevredenheid van de echtgenoten kunnen zijn dat mensen met sociale anhedonie doorgaans niet betrokken lijken bij conflicten en moeite hebben om te communiceren over hoe ze zich voelen.

De onderzoekers noemen verschillende tekortkomingen van hun studie. Als belangrijkste noemen ze het risico van vertekening, omdat hun gegevens werden verzameld met behulp van zelfrapportage. Bovendien is de controlegroep relatief klein en zijn alleen heteroseksuele stellen ondervraagd.