Shutterstock
De rijksten zijn niet per se de slimsten

Dit is het verband tussen rijkdom en intelligentie

Er kan een verband zijn tussen het bedrag op je loonstrookje en je intelligentie. Maar het ligt wel iets ingewikkelder dan dat.

Vaak hebben we het idee dat rijke mensen slimmer zijn dan de rest van de bevolking. Sommige ultrarijke mensen bereiken zelfs een cultstatus en worden gezien als een soort orakel dat het antwoord heeft op de grote vragen van het leven.

Maar zijn rijke mensen wel intelligenter dan de gewone sterveling?

Het korte antwoord is nee, blijkt uit een opzienbarend onderzoek.

11 jaar onderzoek

Eerdere onderzoeken vonden wel een verband tussen intelligentie en financieel succes. Die keken echter niet specifiek naar de intelligentie van de allerrijksten. Daar hebben de onderzoekers van deze studie zich wel op gericht, aldus de populairwetenschappelijke website IFLScience.

De onderzoekers analyseerden cognitieve tests die bij bijna 60.000 Zweedse mannen waren afgenomen in het kader van de dienstplicht.

De deelnemers, die inmiddels tussen de 35 en 45 jaar zijn, werden gedurende 11 jaar gevolgd, en in die tijd werden ook hun functies en salaris bijgehouden.

Vervolgens vergeleken de onderzoekers de huidige inkomsten en positie van de mannen met de 11 jaar oude cognitieve tests.

Geld zegt niet alles

Het bleek dat de deelnemers die het best scoorden op de cognitieve tests, op latere leeftijd hogere functies bekleedden en het meest verdienden.

Maar opvallend genoeg gold dat alleen binnen een bepaald salarisbereik.

Het bleek dat de cognitieve verschillen tussen de proefpersonen verdwenen boven een jaarsalaris van 60.000 euro.

Met andere woorden: er zijn geen aanwijzingen dat mensen die nu 80.000 euro per jaar verdienen, intelligenter zijn dan mensen die 60.000 euro verdienen.

De rijkste 1 procent

Maar hoe zit het dan met die ene procent van de bevolking die het allermeest verdient? Waar staan zij op de intelligentieschaal?

Volgens de resultaten van het Zweedse onderzoek presteerde de rijkste 1 procent zelfs iets slechter op cognitieve tests dan degenen die qua inkomen één niveau onder hen zaten.

Het onderzoek laat daarmee zien dat mensen met een hoge intelligentie makkelijker toegang hebben tot goedbetaalde banen. Maar er blijkt ook uit dat intelligentie niet de factor is die bepaalt of je welgesteld of extreem rijk wordt.

Dus als je een intelligent rolmodel zoekt, moet je je keuze misschien niet maken op basis van het vermogen.