Shutterstock
Klog

Deze twee bevolkingsgroepen vinden zichzelf het slimst

De ene groep bevestigde alle vooroordelen. De andere was voor de onderzoekers een verrassing.

Je hebt vast wel eens gemerkt dat er wat zelfvertrouwen betreft twee uitersten zijn.

Zelfverzekerde mensen met veel vertrouwen in hun vaardigheden aan de ene kant – en onzekere mensen aan de andere kant.

Hoewel mensen met veel zelfvertrouwen er vaak in slagen andere mensen ervan te overtuigen dat ze hoogbegaafd zijn en overal goed in zijn, kunnen onzekere mensen objectief gezien best begaafder zijn – zonder ermee te pochen of het zelf te geloven.

Een Cypriotische onderzoeker wilde de balans opmaken: wie schat zijn eigen intelligentie het hoogst in?

In het onderzoek werd gekeken naar het IQ en de emotionele intelligentie (EQ) – het vermogen om zich in andere mensen te verplaatsen en om goed om te gaan met de emoties die ze zelf ervaren.

De bevindingen, die erg verrassend bleken voor de onderzoekster, Vaitsa Giannouli, zijn gepubliceerd in Brain and Behaviour.

Twee verschillende tendensen

In totaal zijn er 311 Grieken onderzocht. Ze werden verdeeld in vier categorieën – jongere mannen en vrouwen onder de 65 jaar en oudere mannen en vrouwen boven de 65 jaar.

Alle deelnemers moesten hun eigen intelligentie beoordelen via een vragenlijst, die een reeks vragen bevatte over hoe zij naar hun eigen capaciteiten keken.

Daarnaast werden er meerdere metingen uitgevoerd om de daadwerkelijke intelligentie van de proefpersonen vast te stellen. Zo werd hun werkgeheugen met verschillende technieken getest.

Het werkgeheugen is de functie in onze hersenen die we gebruiken om indrukken, gedachten en informatie vast te houden – zoals een reeks getallen. Deze functie wordt gezien als een sterke indicator voor intelligentie.

Het onderzoek laat twee duidelijke tendensen zien.

Mannen onder de 65 jaar beoordeelden hun eigen IQ en EQ hoger dan vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie.

Dat komt overeen met resultaten uit eerdere onderzoeken op dit gebied.

Maar in de oudere leeftijdsgroep gebeurde het tegenovergestelde. De oudere vrouwen schatten hun eigen intelligentie, IQ én EQ, namelijk hoger in dan de oudere mannen.

Mannen onder de 65 jaar en vrouwen boven de 65 jaar hadden naar eigen zeggen de hoogste intelligentie, blijkt uit een Grieks onderzoek. Ze gaven zichzelf zowel in IQ als in EQ de hoogste score.

© Shutterstock

Voor alle leeftijden in het onderzoek gold dat hoe hoger de deelnemers hun IQ inschatten, hoe hoger ze ook dachten dat hun EQ was.

Volgens de auteur van het onderzoek was er verrassend genoeg geen enkel verband tussen de objectieve metingen van de intelligentie van de deelnemers – in ieder geval wat werkgeheugen betreft – en hun eigen inschatting van hun IQ.

De deelnemers moesten ook aangeven hoe aantrekkelijk ze zichzelf vonden.

De oudere vrouwen gaven zichzelf de hoogste score, gevolgd door de jongere mannen, de jongere vrouwen en de oudere mannen.

Volgens het onderzoek kan dit erop wijzen dat de oudere vrouwen en jongere mannen het meeste zelfvertrouwen hadden.