Deze kinderen worden langer dan hun leeftijdsgenoten

Een enorme dataset werpt licht op een verrassende trend in de lengte van kinderen.

In grote delen van de wereld halen kinderen hun leeftijdsgenoten in en werken ze de lengteverschillen weg die tussen stad en platteland bestonden.

© Shutterstock

De grafiek van de groei van kinderen op aarde neemt een verrassende wending.

Dit is de conclusie van een zeer omvangrijk onderzoek onder meer dan 71 miljoen kinderen uit vrijwel alle windstreken.

Uit de studie, gepubliceerd in Nature, blijkt dat kinderen en jongeren van 5-19 jaar in landelijke gebieden nu gemiddeld iets langer worden dan die in stedelijke gebieden.

In het verleden was het precies andersom. Maar de afgelopen drie decennia is de trend gekeerd en is het lengteverschil tussen stad en platteland afgevlakt, schrijven de meer dan 1500 internationale onderzoekers die het grote gegevensbestand samen hebben geanalyseerd.

De trend is vooral zichtbaar in rijke landen, aldus de onderzoeksgroep, die landen als de VS, het VK en Frankrijk als voorbeeld noemt.

In 1990 waren stadskinderen gemiddeld langer dan plattelandskinderen, al was het verschil in de meeste landen met hoge inkomens te verwaarlozen.

Maar in 2020 waren zowel stads- als plattelandskinderen gemiddeld langer geworden. In sommige landen was de lengtekloof gedicht, en in andere landen hadden de ‘buitenkinderen’ de ‘binnenkinderen’ zelfs ingehaald.

Sommige landen blijven achter

Volgens de onderzoekers is het moeilijk een duidelijk antwoord te geven op de hamvraag: Hoe komt dat?

Tot nu toe werd wonen in een stad in verband gebracht met een betere gezondheid, vanwege een doorgaans betere toegang tot goede gezondheidszorg, onderwijs en voeding.

Een deel van de verklaring voor de wereldwijde verschuiving kan zijn dat de gezondheid van stedelingen is verslechterd – of dat die van plattelandsbewoners is verbeterd.

Lengtegrafiek van kinderen wereldwijd

  • De lengteverschillen tussen kinderen in de stad en op het platteland zijn flink verminderd in Midden- en Oost-Europa (Kroatië), Latijns-Amerika (Argentinië, Brazilië, Chili en Paraguay), Oost- en Zuidoost-Azië (Taiwan) en voor meisjes in Centraal-Azië (Kazachstan en Oezbekistan). Daar zijn plattelandskinderen nu vrijwel even lang als stadskinderen.
  • In China, Roemenië en Vietnam is het lengteverschil tussen stad en platteland kleiner geworden, maar in 2020 was de stadsjeugd1,7-2,5 centimeter langer dan de plattelandskinderen en -jongeren.
  • In Oost-Afrikaanse landen als Ethiopië, Rwanda en Oeganda groeiden stadsjongens circa 1 centimeter meer dan plattelandsjongens. Het lengteverschil bleef grotendeels ongewijzigd voor meisjes in Afrika ten zuiden van de Sahara en in Zuid-Azië.

Een andere mogelijke reden, waar de onderzoekers echter weinig waarde aan hechten, is dat meer mensen naar de steden zijn getrokken en dat daardoor de gezondheidskloof tussen stad en platteland is afgevlakt.

Hoewel de wereldwijde trend duidelijk is, benadrukken de onderzoekers dat in sommige landen nog veel ongelijkheid bestaat. Met name in landen in Afrika ten zuiden van de Sahara, Zuid-Azië, het Pacifisch gebied en het Midden-Oosten is de lengtekloof gelijkgebleven of zelfs vergroot.

De studie is gebaseerd op gegevens van 2325 bevolkingsonderzoeken, uitgevoerd tussen 1990 en 2020, die 200 landen en gebieden bestrijken. Onderzoekers analyseerden de lengte en BMI van kinderen om een idee te krijgen van hun groei en ontwikkeling.