Shutterstock

Deze activiteit verlengt je leven

Chinese onderzoekers hebben aangetoond dat mensen die hun dagelijks leven verrijken met een specifieke activiteit, vaak langer leven.

Er is ontzettend veel dat we kunnen doen om ons verblijf op deze planeet zo lang mogelijk op te rekken. We kunnen bijvoorbeeld voldoende bewegen, gezond eten, niet teveel drinken en niet roken, om maar een paar dingen te noemen.

Ook de medische wetenschap heeft zichzelf overtroffen. Tegenwoordig overleven we ziekten waar mensen vroeger aan overleden, lang voordat ze oud genoeg waren om natuurlijk te gaan hemelen.

Onderzoekers zijn verbaasd

Maar een heel specifiek en zeer belangrijk detail blijkt een grotere invloed te hebben op onze levensduur dan we ons wellicht realiseren.

Chinese wetenschappers hebben dit onderwerp goed geanalyseerd, en ze zijn zelf verbaasd over de rol die dit aspect speelt in ons leven op aarde.

We moeten sociaal actief zijn

Het onderzoek, waarin gegevens van meer dan 28.000 mensen zijn meegenomen en dat is gepubliceerd in het Journal of Epidemiology & Community Health, laat heel duidelijk zien dat ons contact met anderen cruciaal is.

De onderzoekers stelden namelijk vast dat er een direct verband bestaat tussen hoe sociaal actief we zijn en hoe lang we leven.

Er zijn ook eerdere studies die een verband leggen tussen sociale activiteit en beter en gezonder ouder worden. Maar in deze Chinese studie hebben de onderzoekers rechtstreeks gekeken naar het verband tussen algemene ouderdom en hoe vaak mensen contact hebben met anderen.

Ruim 28.000 deelnemers

De onderzoekers analyseerden gegevens van in totaal 28.563 volwassen deelnemers aan de Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey (CLHLS), een doorlopend, prospectief en representatief onderzoek naar thuiswonende Chinese ouderen van gemiddeld 89 jaar oud.

De deelnemers werden op basis van sociale activiteit ingedeeld in vijf groepen: bijna dagelijks, minstens één keer per week, minstens één keer per maand, af en toe of nooit.

Daarnaast keken de onderzoekers naar geslacht, opleiding, burgerlijke staat, huishoudinkomen, groente- en fruitinname, levensstijl en gezondheid, omdat ook deze factoren een rol spelen.

Significant uitstel van overlijden

Alle deelnemers werden gemiddeld vijf jaar gevolgd (of tot ze overleden), en er waren opvallende verschillen te zien in relatie tot sociale activiteit.

De onderzoekers zagen duidelijk dat frequent sociaal contact bij de ouderen leidde tot een langere overleving. Bij ouderen met incidentele sociale activiteit werd de sterfte met 42 procent uitgesteld, binnen de observatieperiode van vijf jaar. Bij degenen die eens per maand sociaal actief waren, werd de dood met 48 procent uitgesteld. De grootste verlenging van het leven werd gemeten bij degenen die minstens eenmaal per week met anderen socialiseerden.

Dagelijks sociaal contact is het beste

De onderzoekers constateerden ook dat het bij de oudste deelnemers vooral een belangrijk verschil maakte als ze binnen de onderzochte vijf jaar de hoeveelheid sociale activiteit die ze aangingen verhoogden. Daarom roepen de onderzoekers op om ouderen veel meer aan te moedigen om zoveel mogelijk sociaal actief te zijn.

Hoewel het verband tussen sociale activiteit en algehele overleving afnam wanneer rekening werd gehouden met de andere factoren, was het nog steeds significant. Daarom concluderen de onderzoekers dat sociale activiteit op zich gebruikt kan worden om de levensduur van ouderen te voorspellen.