Shutterstock

De wereldbevolking krimpt al over 40 jaar

De bevolking groeit niet meer zo hard. Sterker nog, volgens een nieuw onderzoek is het aantal mensen op aarde in 2100 een stuk lager dan we dachten.

De wereldbevolking neemt halverwege deze eeuw drastisch af. Dat is de verrassende conclusie van een onderzoek van de University of Washington in de Verenigde Staten.

De wetenschappers achter deze nieuwe prognose verwachten dat de wereldbevolking al vanaf 2064 niet meer zal groeien. Op dat moment zijn er ongeveer 9,7 miljard mensen op aarde. Hierna zet de curve een daling in, waardoor er rond de eeuwwisseling in 2100 nog maar 8,8 miljard mensen zijn.

Dit is een stuk minder dan in eerdere prognoses van de VN, waarin werd uitgegaan van 10,9 miljard mensen in 2100.

Volgens een nieuwe prognose (rode lijn) krimpt de wereldbevolking vanaf 2064, waardoor er in 2100 ‘slechts’ 8,8 miljard mensen op aarde zijn – eerdere prognoses (blauwe lijn) kwamen uit op 11 miljard mensen.

© Shutterstock

In alle landen ter wereld bestaat er een duidelijk verband tussen de toegang tot onderwijs en preventie voor vrouwen, en het aantal kinderen dat ze krijgen. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder kinderen ze krijgen.

Het geboortecijfer stort in

In de meeste landen krijgen vrouwen gemiddeld minder dan twee kinderen. Dat betekent dat landen hun bevolking niet op peil kunnen houden. De meest extreme gevallen zijn Portugal, Japan, Spanje, Thailand, Italië en Zuid-Korea. In deze landen woont rond 2100 nog maar de helft van het huidige aantal mensen.

In enkele gebieden op aarde blijft de bevolking echter wel groeien. Dit geldt met name voor het Midden-Oosten en Afrika – met de grootste toename ten zuiden van de Sahara.

De bevolking wordt ouder

Op termijn zullen we zien dat de samenstelling van de bevolking ook verandert, waarbij het aantal ouderen zienderogen toeneemt.

In 2100 zijn ongeveer 2,3 miljard mensen ouder dan 65, terwijl er slechts 1,7 miljard jonger dan 20 zijn. Het aantal mensen boven de 80 stijgt naar 866 miljoen, tegenover 141 miljoen vandaag de dag.

© Shutterstock

3 feiten over bevolkingsaantallen in de toekomst

Grootste daling: De bevolking van Portugal krimpt met 57 procent. Het aantal mensen daalt van 10,68 miljoen in 2017 naar 4,5 miljoen in 2100.

Grootste stijging: De bevolking van Niger groeit van 21,38 miljoen in 2017 naar 185,04 miljoen in 2100 – een stijging van 780 procent.

Nederland: In Nederland zien we een flinke daling van het aantal mensen, van 17,03 miljoen in 2017 naar 13,58 in 2100.

Deze ontwikkeling betekent ook dat een kleiner deel van de bevolking aan het werk is. Veel landen, vooral de rijke landen van dit moment, worden daarom afhankelijk van immigratie als zij willen blijven profiteren van economische groei.