HBO Nordic

Boosaardigheid verzwakt de macht

In Game of Thrones moet op het slagveld worden beslist wie er op de troon komt. Wiskunde, biologie en psychologie laten echter zien dat sommige persoonlijkheden en karaktereigenschappen voordelig zijn in het spel om de macht – en andere zacht uitgedrukt het tegendeel.

Wetenschap in Beeld onderzoekt de wetenschap achter Game of Thrones. Deze keer kijken we naar de machthebbers.

Erfgenamen

De zittende vorst is zwanger van haar broer, met wie ze 50% van haar DNA deelt.

© HELEN SLOAN/hbonordic.com

Inteelt schaadt erfgenamen

In de serie speelt iets wat al uit het oude Egypte bekend is: naaste familieleden binnen een koningshuis krijgen kinderen met elkaar. Iedereen heeft genen met schadelijke mutaties, die kunnen leiden tot een handicap of ziekte.

Deze genen zijn echter vaak recessief en komen niet tot uiting als iemands tweede exemplaar van het gen wel gezond is.

Familieleden dragen vaak dezelfde mutaties, en als bijvoorbeeld een broer en zus kinderen krijgen, lopen deze een groter risico om twee exemplaren te krijgen van het schadelijke gen, dat dan tot uiting komt.

Twee zieke genen leidt tot zieke nakomelingen

Als een broer en een zus kinderen krijgen met elkaar, riskeert het kind twee exemplaren te krijgen van een ziek gen.

© Oliver Larsen

1. Twee niet-verwante mensen krijgen kinderen

Twee mensen van wie de één een recessief, ziek gen (rood) en de ander twee gezonde genen (zwart) heeft, krijgen een kind.

© Oliver Larsen

2. Het gezonde gen is dominant bij het kind

Het kind krijgt een dominant gezond gen en een recessief ziek gen.

© Oliver Larsen

3. Kind heeft twee zieke genen

Als een broer en een zus – met hetzelfde recessieve, zieke gen – zich met elkaar voortplanten, kan het kind twee zieke genen krijgen. Daardoor wordt het zieke gen dominant.

Troonrovers

Syndroom E ontstaat mogelijk door een fout in de frontale kwab (roze).

© Shutterstock

Slechtheid negeert instincten

Game of Thrones wemelt van de mensen die zich met geweld de troon willen toe-eigenen. Hoewel zulk gedrag vaak wordt gezien als iets barbaars wat uit het reptielenbrein stamt, duidt nieuw neurologisch onderzoek erop dat wreedheid en ongevoeligheid wortels hebben in de hogere hersengebieden, zoals de frontale kwabben.

Een boosaardig karakter wordt in de psychologie gekenmerkt door onder meer herhaaldelijk geweld, weinig emotie en krankzinnige overtuigingen.

Het gedrag wordt syndroom E genoemd, van evil, slechtheid. Het verschilt van psychopathie en sadisme in de zin dat de persoon weet wat goed en fout is, maar zijn natuurlijke instincten vermijdt om een hoger doel te dienen – zoals de wereldheerschappij verwerven.

Rationele gedachten en beslissingen worden gevormd in het voorste deel van de frontale kwabben, de prefrontale cortex. Bij mensen met syndroom E negeert dit hersencentrum signalen uit de primitievere hersencentra die het wrede gedrag willen voorkomen.

Politici

Daenerys vormt de kern van de sterkste groep, maar heeft slechts twee goede connecties daarbuiten.

© HBO Nordic

Wiskunde wijst naar de ware machthebber

In het spel om de troon win je of sterf je. Dat is de vaste regel in de serie.

De statistieken laten geen twijfel bestaan over de sterfgevallen, maar wiskundigen kunnen met complexe netwerkdiagrammen laten zien welke personages de grootste kans hebben om op de troon te komen.

Netwerkonderzoekers van het Macalester College in Minnesota bestuderen de doorstroom van informatie in zogeheten complexe netwerken, diagrammen van verbindingen en knooppunten.

Deze netwerken worden onder andere gebruikt om te onderzoeken hoe websites zijn verbonden via links en verkeer. Het complexe netwerk wijst de invloedrijkste actor aan (op basis van het aantal verbindingen), de sterkte van de verbindingen (op basis van het aantal interacties) en de nabijheid van grote knooppunten.

Het onderzoeksteam paste de theorie toe op Game of Thrones en maakte een kaart van de personen. Ze behandelden de personages als knooppunten en hun interacties als verbindingen.

Op basis van een dataset van de dialoog en handeling van de serie brachten computers de interacties in kaart. Als er een wiskundig beeld van de alliantieverhoudingen is, kunnen deze sociologisch worden geanalyseerd.

Wiskunde wijst naar de ware machthebber

In de politiek zijn connecties belangrijk. Een analyse van het complexe netwerk kan laten zien wie er aan de macht komt.

Oliver Larsen

Een verbinding ontstaat als twee mensen op dezelfde plek zijn, met elkaar praten of roddelen.

Oliver Larsen

De kleuren laten groeperingen zien die het netwerk vormt op basis van de sterkte van de verbindingen.

Oliver Larsen

Met 968 interacties met 43 personages is Jon Snow in seizoen 7 het personage met de meeste invloed.

Oliver Larsen