Matteo Nardone/Pacific Press/Shutterstock

Archeologen ontdekken iconische arena van een van de beroemdste keizers

Het bestaan van de plek was alleen bekend uit oude Romeinse teksten. Archeologen noemen de vondst ‘hoogst ongebruikelijk’.

Het volgende luxehotel van Rome komt op een beroemde fundering te staan.

Toen onlangs de graafwerkzaamheden begonnen voor een toekomstig Four Seasons Hotel niet ver van het Vaticaan, doken er zeer goed bewaard gebleven ruïnes op.

Het bleek te gaan om overblijfselen van een historische plek, die bijna 2000 jaar geleden werd gebouwd door de beruchte keizer Nero.

Nero was van 54 n.Chr. tot aan zijn dood in 68 n.Chr. keizer van Rome, en hij is een van de meest beruchte heersers van het oude rijk.

Hoewel er veel is geschreven over de wreedheden en het slechte bestuur tijdens zijn regering, wordt hij ook herinnerd om zijn liefde voor muziek en kunst.

Talloze oude teksten beschrijven hoe keizer Nero deelnam aan openbare voorstellingen in zijn eigen privé-theater, waar hij zong en poëzie voordroeg voor het publiek. Dat deed de elite normaal gesproken niet.

Nu hebben archeologen het prachtige theater van de beroemde keizer ontdekt. Het bestaan ervan was al vele jaren bekend, maar de locatie niet.

De archeologen vonden marmeren zuilen en pleisterwerk versierd met bladgoud. De restanten van de decoraties leken op de versieringen die eerder in Nero’s residentie waren gevonden.

Ook lijkt de inrichting van het theater, dat waarschijnlijk plaats bood aan duizenden toeschouwers, overeen te komen met de beschrijvingen in de oude teksten.

Bovendien bevinden de ruïnes zich in de buurt van de rivier de Tiber, wat klopt met de beschrijving van de Romeinse filosoof Plinius de Oudere.

Op basis hiervan concluderen archeologen dat de vondst het theater van Nero is.

© Matteo Nardone/Pacific Press/Shutterstock

De opgraving bracht verschillende historische ontdekkingen aan het licht die ‘hoogst ongebruikelijk’ zijn, aldus opgravingsleider Marzia Di Mento.

Zo zijn er gekleurde glazen bekers en aardewerkscherven uit de 10e eeuw gevonden, die een zeldzaam inzicht geven in een periode in de Romeinse geschiedenis die zich uitstrekt van de keizertijd tot de 15e eeuw.

‘Het is een fantastische opgraving waar elke archeoloog van droomt. Het is zo zeldzaam om te kunnen graven in dit dichtbebouwde, historisch rijke gebied,’ zegt Marzia Di Mento.

De archeologen willen het theater weer bedekken wanneer de opgravingen klaar zijn.

Dus als je dicht bij een voorstelling in het theater van keizer Nero wilt komen, kun je het beste overnachten in het aanstaande vijfsterrenhotel, dat bepaald geen ruïne zal worden.