Zonder Golfstroom verandert Europa in een vriezer

Metingen laten zien dat de Golfstroom aan kracht heeft ingeboet. Angstscenario's voorspellen een totale verdwijning van de invloedrijke zeestroom en ijskoude winters in Europa.

Zonder Golfstroom koude winters

Europa wordt verwarmd door de krachtige Golfstroom, die water vanuit de Golf van Mexico naar onze contreien voert.

Doordat dit warme water verdampt, hebben we hier milde winters.

Daar kunnen grote hoeveelheden smeltwater van het ijs op Groenland echter verandering in brengen. Door de opwarming van de aarde koelt Europa dan eigenlijk juist af.

Temperatuur kan 12 graden dalen

Als de Golfstroom volledig zou verdwijnen, zou de temperatuur in het noorden van Noorwegen en Zweden en op IJsland met 12 graden dalen, volgens berekeningen van het Met Office Hadley Center.

In het zuiden van Scandinavië en in Ierland en Schotland kan het 's winters vijf tot tien graden kouder worden, terwijl de zomermaanden volgens het model droger en met beduidend minder regen zouden uitvallen.

Die tendens kan zich ook in de rest van Europa voordoen.

Schrikbeeld: Zoet water verzwakt de Golfstroom

Verschillende klimaatonderzoekers zijn bang dat de Golfstroom verzwakt door de hoeveelheid smeltwater van Groenland die vandaag de dag de Noord-Atlantische Oceaan in stroomt.

Normaal gesproken zakt het water van de Golfstroom rond de zuidelijke punt van Groenland naar de zeebodem. De verdamping van het warme water heeft er namelijk voor gezorgd dat de stroming erg zout en zwaar geworden is. Na het zakken vloeit hij verder naar het zuiden als een onderstroom.

Maar het zoete water van het landijs verdunt het zoute water van de Golfstroom, waardoor het lichter wordt en aan de oppervlakte blijft.

Het zakken van het zoute water werkt als een pomp, die de hele Golfstroom in beweging zet. Daarom vrezen onderzoekers dat het hele systeem stilvalt zodra de pomp ermee ophoudt.

Golfstroom was in duizend jaar niet zo zwak

Een onderzoeksteam van het Potsdam Institute for Climate Impact Research schat dat de Golfstroom gedurende de afgelopen duizend jaar nog niet zo zwak is geweest als nu. Lees meer over de ondermijning van de Golfstroom in ons artikel: