Shutterstock
Close-up van schapenoog

Welk voedsel is de grootste klimaatvervuiler?

De landbouw moet zijn broeikasgasemissies flink terugbrengen om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar welke vormen van landbouw zijn eigenlijk het slechtst voor het klimaat?

De voedselproductie is goed voor 37 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de wereld. Volgens berekeningen komt dit neer op 17,3 miljard ton CO2 per jaar, 19 keer zoveel als de luchtvaart.

De impact van de landbouw op het klimaat komt vooral door de veeteelt, die meer dan de helft van de emissies voor zijn rekening neemt.

Om de klimaatimpact van voedingsproducten te vergelijken, worden alle broeikasgassen omgerekend naar CO2-equivalenten. Zo wordt de uitstoot van methaan omgezet in de hoeveelheid CO2 die het overeenkomstige opwarmingseffect heeft.

1. Lamsvlees

Grazende schapen en lammeren
© Shutterstock

Klimaatbelasting: 21,4 kg CO2-equivalent per kg
Lammeren zijn herkauwers die bij het verteren van voedsel methaan produceren, een krachtig broeikasgas dat de atmosfeer 25 keer zoveel opwarmt als CO2.

De productie van 1 kilo lamsvlees stoot evenveel CO2 uit als de teelt van 107 kilo aardappelen en 26 kilo havermout.

2. Kreeft

Visser sorteert kreeften na de vangst
© Shutterstock

Klimaatbelasting: 20,2 kg CO2-equivalent per kg
Vissersboten verstoken veel diesel, en bij diepzeetrawlvisserij – veelal de vangst van kreeften – wordt meer CO2 uitgestoten dan bij kustvisserij.

Kreeft staat echter zelden op het menu en heeft over het algemeen een veel kleinere klimaatvoetafdruk dan bijvoorbeeld varkensvlees.

3. Rundvlees

Slachthuis rundvlees
© Shutterstock

Klimaatbelasting: 13,9 kg CO2-equivalent per kg
Runderen stoten vooral methaan uit, en de klimaatvoetafdruk van rundvlees per kilo voedsel is weliswaar kleiner dan die van lamsvlees en kreeft, maar er wordt veel meer van geproduceerd.

De 118 miljoen ton rundvlees die in 2019 wereldwijd werd geproduceerd, stond gelijk aan een uitstoot van circa 1640 miljoen ton CO2.

Weet je wie wereldwijd de grootste klimaatvervuilers zijn? Lees ons artikel over wat het meeste CO2 uitstoot – en misschien kijk je ervan op.

4. Boter

Zuivelmedewerker met boterberg
© Shutterstock

Klimaatbelasting: 10,6 kg CO2-equivalent per kg
Net als bij rundvlees zijn de emissies van de zuivelproductie afkomstig van de koe zelf, die 200-650 gram methaan per dag uitstoot.

De productie van boter heeft een grotere impact op het klimaat dan andere zuivelproducten omdat er in 1 kilo boter 20 liter melk gaat zitten.

5. Garnalen

Bevroren garnalen
© Shutterstock

Klimaatbelasting: 10,5 kg CO2-equivalent per kg

Bevroren, gepelde garnalen vervuilen het klimaat door de energie die wordt verbruikt bij het langdurig invriezen.

Bovendien is de vangst zelf goed voor een deel van de CO2-rekening, want net als voor kreeft wordt er veel brandstof gebruikt om garnalen te vangen – vooral in diep water.