Shutterstock
Top 5 CO2

Wat stoot het meeste CO2 uit?

De verbranding van olie en aardgas stoot het meeste CO2 uit, terwijl planten en oceanen de balans enigszins herstellen door kooldioxide op te nemen.

De CO2-uitstoot wordt vaak genoemd in verband met klimaatveranderingen en de opwarming van de aarde.

Maar wat stoot het meeste CO2 uit? Wat zijn CO2-emissies? En waarom is het een probleem, als CO2 ook van nature in de atmosfeer aanwezig is?

Ontdek het in dit artikel – en bekijk de lijst van de grootste CO2-uitstoters.

Wat stoot het meeste CO2 uit?

De fossiele brandstoffen olie en aardgas zijn bij verbranding de grootste CO2-uitstoters, vooral als ze verstookt worden om elektriciteit te produceren.

Maar vervoer, industrie, het kappen van regenwoud en andere menselijke activiteiten spelen ook een grote rol in de CO2-uitstoot.

Hoewel we al ver zijn met zonnecellen, windturbines en waterkracht, wordt in 80 procent van de energiebehoefte van de wereld voorzien door fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas.

Fossiele brandstoffen bevatten veel energie die vrijkomt bij het verstoken. Die energie kan worden gebruikt voor elektriciteit, brandstoffen en productie, maar dat heeft grote gevolgen voor het klimaat.

Wat is CO2-uitstoot?

CO2 (kooldioxide) komt van nature voor in de dampkring en is essentieel voor het natuurlijke ecosysteem van de aarde.

Wij mensen stoten CO2 uit als we ademen, en planten en bomen nemen het op om te groeien. Ze geven dan het afvalproduct O2 (zuurstof) af, dat wij mensen gebruiken – en dan begint het proces opnieuw.

Het biochemische proces dat we fotosynthese noemen, is een van de belangrijkste op aarde.

CO2 is dus op zich niet slecht, maar CO2 wordt een probleem als er te veel wordt uitgestoten en te veel in de atmosfeer komt.

Bij alle verbranding komt CO2 vrij – van het uitbarsten van vulkanen tot het aansteken van je barbecue. Maar in de loop der jaren is de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot exponentieel toegenomen, wat het natuurlijke ecosysteem van de aarde uit balans brengt.

Bekijk in onderstaande lijst wat de meeste CO2 uitstoot.

Dit zijn de grootste CO2-zondaars

1. Elektriciteitsproductie stoot meeste CO2 uit

Energiecentrale

De energieproductie is de grootste uitstoter van CO2 ter wereld.

© Shutterstock
  • Hoeveel CO2 stoot de elektriciteitsproductie uit: 32,10 miljard ton CO2 per jaar.

Als je het licht aandoet of een zoekopdracht uitvoert via Google, verbruik je stroom. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt op het gebied van wind-, water- en zonne-energie, wordt verreweg het grootste deel van de stroom die wereldwijd wordt verbruikt nog opgewekt door olie en gas te verbranden.

2. Kappen van tropisch regenwoud

Gekapt regenwoud in Indonesië

Het kappen van tropisch regenwoud neemt een grote plek in op de mondiale CO2-balans.

© Shutterstock
  • Hoeveel CO2 stoot het kappen van regenwoud uit: 4,8 miljard ton CO2 per jaar.

De regenwouden bevatten ontelbaar veel bomen, die CO2 opnemen als ze groeien. Maar als de bomen gekapt en verbrand worden, komt deze CO2 vrij. Door boskap raken we bovendien bomen kwijt die CO2 kunnen afvangen, wat bijdraagt aan een verhoogde concentratie CO2 in de atmosfeer.

3. Transport, auto’s

File op snelweg

Niet verrassend behoren personenauto's tot de grootste uitstoters van CO2.

© Shutterstock
  • Hoeveel CO2 stoten auto’s uit: 3,6 miljard ton CO2 per jaar.

Als je met de auto of de bus van A naar B gaat, wordt er CO2 uitgestoten. Auto’s, exclusief vrachtauto’s, zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-uitstoot van de transportsector.

4. Industrie

Peking Shougang Industrial Zone

De wereldwijde industrie stoot jaarlijks 3,25 miljard ton CO2 uit, en staat daarmee in de top 5.

© Shutterstock
  • Hoeveel CO2 stoot de industrie uit: 3,25 miljard ton CO2 per jaar.

De broeikasgassen die de industrie uitstoot, zijn afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen in onder meer fabrieken. Ook bij chemische processen en het bewerken van metaal wordt CO2 gevormd.

5. Transport, vliegtuigen

Vliegverkeer

Het is bekend dat vliegen veel CO2 uitstoot, en vanwege de miljoenen vluchten staat deze vorm van transport hoog op de lijst van de grootste uitstoters van CO2.

© Shutterstock
  • Hoeveel CO2 stoten vliegtuigen uit: 900 miljoen ton CO2 per jaar.

Als je met het vliegtuig gaat, verbruikt dat veel kerosine die gewonnen wordt uit geraffineerde olie: een fossiele brandstof. In 2018 waren er in totaal 4,3 miljard vliegtuigpassagiers verdeeld over 37,8 miljoen vluchten.

6. Scheepvaart

Yantian Port Free Trade Zone, Shenzhen City

Hoewel scheepvaart hoog op de lijst van grootste CO2-uitstoters staat, zijn schepen nog steeds een van de meeste brandstofefficiënte vormen van transport, gelet op het volume dat ze vervoeren.

© Weiming Xie / Shutterstock.com
  • Hoeveel CO2 stoot de scheepvaart uit: 900 miljoen ton CO2 per jaar.

Veel van de producten die in de winkel liggen, worden in het buitenland gemaakt en naar Europa vervoerd. De logistieke keten van producent naar winkel omvat vaak vervoer per schip.

7. Landbouw

Tractor op graanveld

Met name de vleesproductie is de grote boosdoener wat betreft de CO2-uitstoot van de landbouw.

© PHILIPPE MONTIGNY / Shutterstock.com
  • Hoeveel CO2 stoot de landbouw uit: 165 miljoen ton CO2 per jaar.

Bij de voedselproductie in de landbouw worden jaarlijks grote hoeveelheden CO2 uitgestoten. En hoewel er bij het telen van gewassen een beetje CO2 vrijkomt, is het leeuwendeel van de CO2-uitstoot van de landbouw afkomstig van de productie van vlees, met name rundvlees.

8. Afval

Stortplaats

Het komt misschien als een verrassing dat afval en de verwerking ervan op de lijst staat van de grootste uitstoters van CO2. Maar de compostering, verwerking en verbranding van afval neemt een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot voor zijn rekening.

© Shutterstock
  • Hoeveel CO2 stoot afvalverwerking uit: 26,70 miljoen ton CO2 per jaar.

Bij afvalverwerking, zoals verbranden, storten en composteren, worden jaarlijks wereldwijd miljoenen tonnen CO2 uitgestoten.

Meer over de cijfers in de tabel

In de tabel hieronder zie je wat het meeste CO2 uitstoot. De cijfers zijn afkomstig van de nieuwste berekeningen van het Postdam Institute for Climate Impact Research, en de dataset, PRIMAP-hist, is een combinatie van meerdere gepubliceerde datasets.

PRIMAP-hist omvat niet alle bronnen van CO2-uitstoot. Zo is de uitstoot van de bosbouw niet meegenomen.

In 2020 was de CO2-uitstoot lager dan de voorgaande jaren vanwege reisbeperkingen en lockdowns door het coronavirus. 2020 is niet meegenomen in de berekeningen.

Andere instanties, zoals het World Resource Institute, hebben de uitstoot van het kappen van tropisch regenwoud echter geanalyseerd. En het Franse agentschap Agence internationale de l'énergie heeft de CO2-uitstoot van transport doorgerekend.

Naast de vier bovenstaande CO2-boosdoeners kent het Postdam Institute for Climate Impact Research ook de categorie ‘Overig’, met een uitstoot van 10.000 ton CO2 per jaar.