Sahara is over 10.000 jaar vruchtbaar

Boorkernen van de zeebodem tonen aan dat de Sahara veel vaker van klimaat verandert dan de wetenschappers tot dusver dachten. En dat betekent dat de grootste woestijn op aarde al over 10.000 jaar weer groen en vruchtbaar kan zijn.

Aan fossielen in de Sahara is te zien dat hier ooit een vochtig en weelderig gebied was. Het leek er altijd op dat de Sahara tussen een droog en vochtig klimaat wisselde in het tempo van de ijstijden, dus met een ritme van ongeveer 100.000 jaar.

Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat het veel vaker gebeurde.

De klimaatveranderingen zijn af te lezen aan lagen afzettingen op de zeebodem voor de kust van Afrika, omdat er veel zand in zee waait. Eerder bepaalden de onderzoekers aan de hand van de dikte van die lagen hoe droog de Sahara in verschillende perioden was.

Hoe droger het klimaat, hoe meer zand en hoe dikker de afzettingen op de zeebodem.

Saharazand waait naar ons toe

Met 8,5 miljoen km2 is de Sahara de grootste woestijn.

De wind kan Saharazand heel ver weg blazen, tot in Scandinavië aan toe.

De centrale Sahara krijgt per dag 11 uur zonneschijn.

Radioactief element geeft uitsluitsel

Nu hebben Amerikaanse onderzoekers dit precies nagemeten aan de hand van boorkernen uit de zeebodem die de afgelopen 240.000 jaar beslaan.

De methode meet thorium, waarvan de zandkorrels uit de Sahara een heel klein beetje aantrekken wanneer ze door de waterkolom afdalen naar de zeebodem.

Hoe hoger het gehalte thorium in één laag is, hoe natter het klimaat was.

De zandkorrels uit perioden met een nat klimaat hebben meer thorium kunnen aantrekken doordat ze met zo weinig waren.

Dit schetst een nieuw beeld van het Saharaklimaat: het verandert om de 20.000 jaar volgens het ritme van de kanteling van de aardas.

Als de as een andere hoek met de zon vormt, verandert ook het patroon van de moesson, wat leidt tot klimaatveranderingen.

Over een jaar of 10.000 zal de Sahara weer groen zijn.