Shutterstock

Permafrost ontdooit met mogelijk catastrofale gevolgen

De permafrost bevat enorme hoeveelheden broeikasgassen die in de atmosfeer kunnen ontsnappen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het al eens eerder fout is gegaan en dat we mogelijk op weg zijn naar een nieuw omslagpunt.

De permafrost in het Noordpoolgebied is aan het ontdooien, en dat gaat sneller dan gedacht. Permafrost houdt grote hoeveelheden broeikasgas vast, vooral methaan, dat in de atmosfeer kan ontsnappen als de bevroren grond ontdooit.

Nieuw onderzoek van een internationaal team concludeert dat we al weten wat de gevolgen kunnen zijn als we naar de geschiedenis van de aarde kijken.

In de 28.000 jaar sinds het hoogtepunt van de laatste ijstijd is de permafrost namelijk drie keer ontdooid, en telkens explodeerde de uitstoot van koolstof. De permafrost stootte ontdooid 10 keer zo veel koolstof uit als bevroren.

Ontdooiing kan tot vicieuze cirkel leiden

De onderzoekers analyseerden het koolstofgehalte van boormonsters diep uit de Arctische bodem en vormden zich zo een beeld van de snelle koolstofuitstoot in het verleden.

De ontdooiing ging 28.000, 14.000 en 12.000 jaar geleden snel. In deze periode steeg de temperatuur op het noordelijk halfrond met 3,5 °C en de zeespiegel met maar liefst 134 meter.

De wetenschappers maken zich zorgen over de ernstige gevolgen van eerdere dooi. Volgens hen kan het verdwijnen van de permafrost een van de gevreesde omslagpunten dichterbij brengen, waarbij de temperatuur zo veel stijgt dat er een vicieuze cirkel op gang komt: de methaanuitstoot uit de permafrost leidt tot een temperatuurstijging, die weer leidt tot meer methaanuitstoot, enzovoort.

© Westermann, Kääb et al. / Alfred Wegener Institute

Permafrost bevat al het broeikasgas uit de atmosfeer – keer twee

Permafrost gered met meer dieren en minder CO2

Onderzoekers uit Oxford wijzen erop dat we een ramp kunnen afwenden door grazers uit te zetten in het Noordpoolgebied, zodat deze de bodem kunnen bemesten en de oorspronkelijke grassteppen in het gebied kunnen herstellen. Die houden de vorst beter vast.

Maar ze zeggen ook dat er maar één echte oplossing is: de wereldwijde CO2-uitstoot terugbrengen.