Shutterstock

Ozonlaag is naar verwachting over 40 jaar hersteld

Omstreden plannen om de opwarming van de aarde te beperken met zwaveldeeltjes kunnen de positieve ontwikkeling bedreigen.

Als de huidige maatregelen worden voortgezet, zal de ozonlaag over zo’n 40 jaar – tegen 2066 – naar verwachting zijn genormaliseerd.

De ozonlaag is een laag met veel ozon 10 tot 60 kilometer boven het aardoppervlak. Het gas beschermt de aarde tegen uv-straling, die huidkanker en ernstige schade aan gewassen kan veroorzaken.

In de jaren 1980 werden grote veranderingen in de ozonlaag opgemerkt, die in verband werden gebracht met het gebruik van cfk’s. Deze gassen werden sinds de jaren 1950 gebruikt in onder meer koelkasten en spuitbussen.

Waarschuwing

Maar een nieuw rapport komt met een waarschuwing. De strijd voor het behoud van de ozonlaag hangt namelijk sterk samen met die voor het terugdringen van de klimaatverandering.

De laatste jaren hebben omstreden plannen om de opwarming van de aarde te beperken door zwaveldeeltjes hoog in de atmosfeer te brengen, aan populariteit gewonnen. Dat kan nieuwe problemen veroorzaken voor de ozonlaag.

Negatieve invloed van zwaveldeeltjes

Toen in 1991 de vulkaan Pinatubo op de Filipijnen uitbarstte, daalde de wereldwijde temperatuur ongeveer een jaar lang. Bij de uitbarsting kwamen veel zwaveldeeltjes vrij.

Het IPCC van de VN heeft ook gewaarschuwd dat het ritme van de moessonregens in Afrika en Azië, waarvan een groot deel van de wereldvoedselproductie afhankelijk is, negatief beïnvloed kan worden door de uitstoot van zwaveldeeltjes.

Volgens eerdere rapporten zal het gat in de ozonlaag boven het noordelijk halfrond in de jaren 2030 gedicht zijn en het grotere gat boven Antarctica in de jaren 2060.

In 1987 kwamen zo’n 200 landen in het Montrealprotocol overeen cfk’s te verbieden en geleidelijk uit te bannen. Die inspanningen werpen nu hun vruchten af, aldus het VN-rapport.