Shutterstock

Onderzoekers zetten CO2 om in vliegtuigbrandstof

Britse onderzoekers ontwikkelden een goedkope en efficiënte manier om CO2 om te zetten in vliegtuigbrandstof. Het geheime ingrediënt is ijzerpoeder.

Onderzoekers van de Britse Oxford University ontwikkelden een methode om CO2, het voornaamste broeikasgas, om te zetten in vliegtuigbrandstof. Dit kan de luchtvaart in principe klimaatneutraal maken.

Het vliegverkeer is verantwoordelijk voor zo’n 12 procent van de totale CO2-uitstoot van de transportsector, en hoewel er aan elektrische vliegtuigen gewerkt wordt, zal de burgerluchtvaart niet volgende week op duurzame stroom draaien.

Maar als we vliegtuigbrandstof niet meer maken van olie, maar van CO2, dat anders de aarde op zou warmen, kan dit een doorbraak betekenen voor de groene transitie. En dat hebben de onderzoekers uit Oxford voor elkaar gekregen.

IJzerpoeder brengt reactie op gang

Fossiele brandstoffen bevatten koolwaterstoffen, die bij de verbranding omgezet worden in CO2. De Britse onderzoekers keerden het om en zetten CO2 om in koolwaterstoffen via een katalysator met ijzerpoeder, die de chemische reactie op gang brengt.

De katalysator wordt samen met CO2, citroenzuur en waterstof in een reactievat gepompt. Het vat wordt verhit tot 350 °C, waardoor een reactie optreedt die de koolstofatomen van het CO2 van de zuurstofatomen scheidt in plaats van te reageren met de waterstofatomen. Zo ontstaan koolwaterstoffen, die in vliegtuigbrandstof verwerkt kunnen worden.

Het experiment met het reactievat liep 20 uur lang, en de onderzoekers wisten 38 procent van het CO2 om te zetten in nieuwe chemische producten.

Daarvan bestond bijna de helft uit koolwaterstoffen, die verwerkt kunnen worden in vliegtuigbrandstof. De rest bevatte ethyleen en propyleen, waar plastic van gemaakt wordt. De overblijvende zuurstof- en waterstofatomen vormden samen water.

CO2 uit cementfabriek kan vliegtuig aandrijven

Het is niet voor het eerst dat CO2 is omgezet in brandstof. Maar tot nu toe was het een kostbaar en ingewikkeld proces dat veel energie vergde.

De techniek uit Oxford is goedkoop, want de katalysator is gemaakt van ijzer en er is minder elektriciteit voor nodig dan voor de alternatieven. Het proces kan zelfs geheel groen worden met stroom van duurzame bronnen als zon en wind.

De onderzoekers stellen voor om brandstoffabrieken te bouwen naast staal- en cementfabrieken. Die stoten veel CO2 uit, dat rechtstreeks in de reactievaten gepompt kan worden en worden omgezet in vliegtuigbrandstof.

Ben je nieuwsgierig wat jouw CO2-voetafdruk is? Kom erachter met onze CO2-calculator!