Shutterstock

Oeroud ijs wordt omhoog gehaald

Vijf jaar. Zo lang wil een team onderzoekers boren in het ijs van Antarctica om van 2,7 kilometer diepte een miljoenen jaren oude ijskern te halen. Ze hopen dat de boring iets kan zeggen over het klimaat van de toekomst.

Een Europese groep klimaatwetenschappers wil in het oudste ijs op aarde boren om meer te leren over de ijstijden.

Het doel is een ijskern omhoog te halen die reikt tot 2700 meter onder het ijsoppervlak van Antarctica, en het duurt waarschijnlijk vijf jaar om daar te komen.

Het onderste deel van de ijskern van 1,5 miljoen jaar oud bevat hopelijk nog steeds duidelijke lagen die inzicht geven in de klimaatveranderingen op aarde sinds die tijd.

Een 1,5 miljoen jaar oude ijskern van Antarctica moet ons meer leren over ijstijden in verleden en toekomst.

© Thibaut Vergoz, French Polar Institute

Boringen moeten klimaat van de toekomst onthullen

Eén vraag is voor het team in het bijzonder interessant. Van boringen in de zeebodem weten we dat het ritme van de ijstijden ongeveer 1,2 miljoen jaar geleden veranderde.

Vóór die tijd volgden ze elkaar elke 40.000 jaar op, maar daarna werd dat 100.000 jaar.

Mogelijk ligt de verklaring in de samenstelling en de temperatuur van de atmosfeer, die zijn af te lezen aan de ijskern.

In luchtbelletjes is namelijk de concentratie CO2 bewaard gebleven, en de verhouding tussen verschillende varianten (isotopen) van zuurstof en waterstof zegt iets over de temperatuur.

CO2 in de lucht warmt het klimaat op, maar kan mogelijk ook leiden tot een ijstijd, als het de loop van zeestromen verandert.

Met de ijskern kan ook het klimaat van vroeger worden vergeleken met het huidige – en misschien zelfs dat van de toekomst worden voorspeld.

Zo is te zien hoeveel CO2 er in de atmosfeer zat op momenten dat het klimaat plotseling omsloeg van een warme periode naar een ijstijd, en of er een bepaald kritisch punt is dat de veranderingen kan hebben veroorzaakt.