Shutterstock

Nieuwe bomen planten kan meer kwaad dan goed doen

Op diverse plekken op aarde zijn regeringen bezig om miljarden nieuwe bomen te planten in de strijd tegen klimaatverandering. Maar nieuw onderzoek is sceptisch over het nut daarvan.

Bomen nemen CO2 op uit de atmosfeer, dus meer bomen planten is sowieso goed voor het milieu. Toch?

Twee nieuwe artikelen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Sustainability zetten vraagtekens bij het effect van grootschalige bebossingsprojecten.

Het nieuwe onderzoek wijst uit dat slecht geplande bebossingsprojecten juist schadelijk kunnen zijn voor de biodiversiteit en dat het potentieel ervan vaak wordt overschat.

Bebossingsprojecten zijn over de hele wereld populair en steeds meer regeringen zien ze als een belangrijk middel in de strijd tegen klimaatverandering.

Nieuw bos kan biodiversiteit aantasten

Het eerste sceptische onderzoek is van de Amerikaanse Stanford University.

De wetenschappers onderzochten een invloedrijke bebossingscampagne in Chili, waarbij de staat tussen 1974 en 2012 75 procent van de kosten van de aanplant van nieuw bos dekte.

Het onderzoek concludeerde dat het project heeft geleid tot een verlaging van de biodiversiteit en een minimaal positief effect had op het klimaat.

De economische prikkel zorgde er namelijk voor dat de bevolking oud bos, dat meer CO2 opnam en waar de biodiversiteit hoog was, ging vervangen door monocultuur, waarbij de opbrengst groter was.

Potentieel wordt vaak overschat

Bijna tegelijk met het Stanford-artikel publiceerde een team van de Colorado State University een onderzoek over bebossingsprojecten in Noord-China, waaruit blijkt dat het potentieel voor CO2-opname en -opslag vaak wordt overschat.

Tot nog toe werd de verwachte CO2-opname van nieuw bos doorgaans berekend volgens een vaste ratio. Maar door 11.000 bodemmonsters van bebossingsprojecten te analyseren, toonden de onderzoekers aan dat de CO2-opname van nieuw bos sterk afhangt van lokale omstandigheden.

Als de bodem weinig koolstof bevatte, steeg de concentratie in de grond door de aanplant van nieuwe bomen. Maar was de bodem rijk aan koolstof, dan daalde concentratie juist door nieuw bos.

Hoewel de twee studies sceptisch zijn, willen de onderzoekers geen doemscenario schetsen. Ze adviseren om vooraf de lokale omstandigheden in acht te nemen en het vervangen van oud bos te verbieden.

Het potentieel van de aanplant van nieuw bos is nog steeds enorm, maar het moet wel met beleid gebeuren.