4 van de 9 grenzen van de aarde zijn overschreden

Klimaatveranderingen bedreigen de aarde. Onze planeet heeft negen vitale systemen, en vier daarvan zijn nu zo uit balans dat het leven op aarde in gevaar komt.

Jorden

Klimaatveranderingen bedreigen het leven op aarde

Uit nieuw onderzoek blijkt dat vier van de negen vitale systemen van de aarde onder zware druk staan.

Deze vier systemen zullen het waarschijnlijk ergens in de komende 100 jaar begeven – misschien al over een paar decennia – waardoor het leven op aarde ernstig in gevaar komt.

Dit is de onrustbarende conclusie van een artikel in het gerenommeerde tijdschrift Science, waarin beschreven wordt hoeveel veranderingen de mens kan veroorzaken voordat de aarde onherkenbaar verandert en er een nieuw geologisch tijdperk aanbreekt.

De negen vitale systemen van de aarde

De aarde heeft negen vitale systemen – waaronder het klimaat, de voedselkringloop en de zuurgraad van de zeeën – die in balans moeten zijn wil de aarde blijven zoals ze is. Een systeem kan instorten door ingrijpende veranderingen.

Met behulp van geavanceerde computermodellen en enorme hoeveelheden gegevens hebben de wetenschappers berekend wanneer de systemen het zullen begeven.

Om bijvoorbeeld te becijferen wanneer de drinkwatervoorziening in gevaar komt, werd er informatie over de wereldwijde waterkwaliteit ingevoerd.

Een hoog CO2-niveau kan een nieuw tijdperk inluiden

Zo'n 12.000 jaar lang – van de laatste ijstijd tot aan de industriële revolutie – bleef het CO2-gehalte in de atmosfeer relatief stabiel: het schommelde tussen de 270 en 330 moleculen per miljoen (ppm).

Maar vanaf de industriële revolutie rijst het CO2-gehalte de pan uit. In 2015 was het 400 ppm, en het neemt toe met zo'n 2 ppm per jaar.

Volgens de onderzoekers is 450 ppm een kritieke grens: als die bereikt wordt, zit er zo veel CO2 in de atmosfeer dat er ingrijpende klimaatveranderingen optreden. Over slechts 25 jaar is het zo ver.

Technologie kan de aarde redden

De negen systemen van de aarde zijn te redden met technologie. Zo worden genetisch gemanipuleerde planten nu voorzien van een zelfmoordmechanisme, zodat ze uitsterven zonder kunstmatige voedingsstoffen.

Lees meer over de problemen van de aarde en hoe we die op kunnen lossen in Wetenschap in Beeld 9/2015: