Shutterstock
meisje bij de tandarts 2 lachgas

Is lachgas slecht voor het klimaat?

Ik heb gehoord dat de uitstoot van lachgas het klimaat opwarmt. Maar hoe groot is het effect?

Lachgas met de formule N2O, dat we kennen als verdovingsmiddel in de tandheelkunde, is het slechtste broeikasgas na CO2 en methaan.

Als onderzoekers de effecten van onze broeikasgasemissies op het klimaat willen vergelijken, maken ze een schatting van de extra opwarming die deze veroorzaken in watt (W) per m2 van de aardbodem.

De opwarming door CO2 bedraagt momenteel circa 1,85 W/m2, die van methaan circa 0,6 W/m2 en die van lachgas rond de 0,2 W/m2. Deze cijfers zullen verder stijgen als de uitstoot doorgaat.

273 keer zo erg als CO2 is het effect van lachgas, berekend op basis van het potentieel ervan om de planeet per molecuul over een periode van 100 jaar op te warmen.

Lachgas warmt niet alleen de planeet op, maar verzwakt ook de ozonlaag, die ons beschermt tegen de gevaarlijke uv-stralen van de zon.

Dit gebeurt als N2O hoog in de atmosfeer door ultraviolet licht wordt afgebroken tot NO. Dit gas verbindt zich met ozon, O3, dat het omzet in zuurstof, O2. NO kan dan weer veranderen in N2O, zodat het proces zich kan herhalen.

Sinds eind 19e eeuw is het lachgasgehalte in de atmosfeer met circa 24 procent gestegen – en wetenschappers schatten dat het gas de laatste tien jaar de grootste bedreiging van de ozonlaag is.

mest

Een deel van de stikstofhoudende kunstmest die we op akkers strooien, wordt door bacteriën in de bodem omgezet in lachgas.

© Shutterstock

Een onderzoeksteam onder leiding van Hanqin Tian van Boston College in de VS bracht in 2020 de bronnen van lachgas in kaart.

Volgens de studie is de landbouw de grootste door de mens veroorzaakte uitstoter, onder meer doordat kunstmest stikstof (N) bevat, waar bacteriën N2O van kunnen maken.

Industrieel gebruik, waaronder verdoving bij de tandarts, is de op-een-na grootste bron.