Is het broeikaseffect onze schuld?

De onderzoekers zijn het er niet over eens in hoeverre de mens het klimaat beïnvloedt. Wat denk jij?

sun global warming

De aarde heeft koorts

In 2014 zal het IPCC zijn voorlopige vijfde rapport afleveren, dat gebaseerd is op de meer dan 9200 wetenschappelijke artikelen die het panel doorgenomen heeft.

De belangrijkste getallen zijn echter al gepubliceerd, dus besluitvormers wereldwijd hebben een goede basis om het klimaatbeleid te bepalen. Conclusie: de aarde heeft koorts.

Metingen wijzen uit dat de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde sinds 1880 met 0,8 °C gestegen is. De laatste 15 jaar is de temperatuurstijging dan wel gestagneerd, maar het ijs smelt nog steeds en de zeespiegel wordt nog altijd hoger.

Meer CO2 in de atmosfeer

Dat we nog steeds meer broeikasgassen uitstoten die het klimaat beïnvloeden, staat niet ter discussie. Het CO2-gehalte in de atmosfeer is sinds 1750 met meer dan 40 procent toegenomen.

Volgens het VN-rapport is zeker de helft van de opwarming die van 1951 tot 2010 optrad, met 95 procent zekerheid door de mens veroorzaakt. Maar klimaatonderzoekers zijn het er bepaald niet over eens in hoeverre de mens verantwoordelijk is voor de klimaatveranderingen.

Is het broeikaseffect onze schuld?

Het ene kamp zegt dat de uitstoot van CO2 door de mens de drijvende kracht achter de opwarming is, en dat we het volledige effect van onze vervuiling nog niet eens hebben gezien doordat het klimaatsysteem langzaam reageert.

Het andere kamp zegt dat de grote klimaatveranderingen heel natuurlijk zijn en miljoenen jaren terug in de tijd al aantoonbaar voorkwamen – lang voordat de mens een rol speelde. Daarom is onze invloed bescheiden.