Shutterstock

Hoeveel CO2 bespaart de trein eigenlijk?

Ik heb gelezen dat ik de aarde meer dan 3 kilo CO2 bespaar als ik de 30 kilometer naar mijn werk met de trein reis in plaats van met de auto. Is dat echt zo?

Daar zit zeker iets in. Als de trein elektrisch is en op groene stroom rijdt, en jij zelf een benzineauto hebt, klopt de rekensom.

1 liter verbrande benzine stoot 2,38 kilo CO2 uit, doordat elk koolstofatoom in de benzine zich bindt aan twee zuurstofatomen uit de lucht. Dus zelfs een auto die 1 op 24 rijdt, stoot in die 30 kilometer nog minstens 3 kilo CO2 uit.

Benzine haalt zuurstof uit de lucht

Een verbrandingsmotor vermengt koolstof met zuurstof en zet een liter brandstof om in een veel zwaardere hoeveelheid broeikasgas.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Benzine concentreert koolstof

1 liter benzine weegt circa 750 g en bestaat uit verschillende koolstofverbindingen, zoals octaan (C8H18). Koolstof vormt 87% van het gewicht, dus 650 g koolstof per liter.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Verbranding geeft energie vrij

Bij de verbranding bindt octaan zich aan zuurstof uit de lucht, wat CO2 en water oplevert. Koolstof vormt 27% van het CO2-molecuul, want de atoommassa van koolstof is 12 en die van zuurstof 16.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Zuurstof verzwaart uitlaatgas

Benzinemotoren zijn zo effectief dat bijna alle koolstof zich bindt aan zuurstof. De 650 g koolstof in 1 liter benzine zuigt 1730 g zuurstof uit de atmosfeer en vormt 2,38 kg CO2 per liter.

Diesel stoot 2,66 kilo CO2 per liter uit, en bovendien is een dieselmotor iets zuiniger. Al met al is de dieselmotor iets beter voor het klimaat.

Trein bespaart meeste CO2

In 2019 vergeleken Britse onderzoekers de uitstoot van diverse vormen van vervoer.

Binnenlandse vluchten zijn het ergst, met een uitstoot van 255 gram CO2 per persoon per kilometer (pppk).

Een benzineauto stoot circa 192 gram uit en een dieselauto 171 gram, wat neerkomt op respectievelijk 5,8 en 5,1 kilo CO2 voor een rit van 30 kilometer. Als je carpoolt, daalt de hoeveelheid CO2 per persoon echter fors.

De Britse elektrische auto’s in het onderzoek stoten 53 gram CO2 per kilometer uit. Maar in bijvoorbeeld Noorwegen ligt dat cijfer dichter bij nul, doordat 90 procent van de elektriciteit van waterkracht komt.

De trein is het milieuvriendelijkst. Zo stoot de elektrische Eurostar maar 6 gram CO2 pppk uit.

Zuurstof neemt af

Koolstofemissies van fossiele brandstoffen, die zuurstof in de lucht binden, zijn direct meetbaar in de atmosfeer. De laatste 20 jaar verdwenen er elk jaar circa 19 zuurstofmoleculen per miljoen.

Dat is echter geen bedreiging voor het leven.

Zelfs in de meest pessimistische projecties van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) daalt het zuurstofgehalte in de atmosfeer slechts van 20,94 procent nu tot 20,77 procent in 2300.