Shutterstock

De aarde lekt CO2: Miljarden tonnen op weg de atmosfeer in

230 miljard ton CO2 – vier keer zo veel als China ooit heeft uitgestoten – kunnen uit de bovenste aardlagen in de atmosfeer weglekken. Maar we kunnen deze dreiging nog afwenden door de temperatuurstijging onder de 2 °C te houden.

Nieuw onderzoek van de universiteit van Exeter toont aan dat 230 miljard ton CO2 uit de bovenste grondlagen kunnen weglekken als de temperatuur wereldwijd met 2 °C stijgt.

Dat is twee keer zoveel broeikasgas als de VS de afgelopen 100 jaar hebben uitgestoten. Of vier keer zoveel als China in zijn hele geschiedenis heeft uitgestoten.

De bovenste grondlagen bevatten vaak een hoge concentratie koolstof in de vorm van dood organisch materiaal. Zo bestaat humus uit organische resten van planten en dieren die door regenwormen zijn gemengd met aarde.

In de loop der jaren breken microben het organische materiaal af tot simpeler scheikundige bouwstenen, waaronder CO2, dat in de atmosfeer terechtkomt.

Zo belandt koolstof in de grond:

Warme aarde ‘ademt’ meer CO2 uit

Een lagere temperatuur vertraagt afbraakprocessen, niet alleen in je koelkast thuis maar ook in de bodem. Maar als de temperatuur stijgt, zetten de microben in de grond er een tandje bij, want zij gedijen bij hogere temperatuur. Ze maken meer verteringsenzymen aan, waardoor ze meer eten en meer CO2 uitademen.

De aarde bevat twee tot drie keer zoveel CO2 als de atmosfeer: zo’n 2500 miljard ton. Het was dan ook een van de belangrijkste vragen voor wetenschappers hoe gevoelig de CO2-uitstoot van de aarde is voor temperatuurstijgingen.

Tot nu toe gingen de modellen uit van een onzekerheid van 120 miljard ton koolstof. Die onzekerheid hebben de onderzoekers uit Exeter nu weggenomen met hun nauwkeurige model.

Dit gebeurt er wanneer de aarde opwarmt:

Nieuw model sluit worst case uit, maar ...

Het goede nieuws van het CO2-model is dat de onderzoekers de allerslechtste scenario’s, waar de onzekerheid van eerdere modellen ruimte voor liet, nu hebben uitgesloten.

Het slechte nieuws is dat de 230 miljard ton koolstof die volgens het model wordt uitgestoten bij een temperatuurstijging van 2 °C, óók een slecht scenario is.

Als we de temperatuurstijging onder de 2 °C willen houden, zoals het Akkoord van Parijs voorschrijft, moeten we haast maken met het uitfaseren van fossiele brandstoffen en het ontwikkelen van duurzame energie en technieken om CO2 af te vangen en op te slaan.

China, Japan en Zuid-Korea zegden onlangs toe klimaatneutraal te worden in 2060, en onder Joe Biden zullen de VS zich vermoedelijk weer aan de klimaatdoelstellingen gaan houden.

Ben je nieuwsgierig wat jouw CO2-voetafdruk is? Kom erachter met onze CO2-calculator!