Shutterstock

Coronavirus kan tot grootste daling van jaarlijkse CO2-uitstoot ooit leiden

De wereldwijde CO2-uitstoot kan in 2020 met wel 5,5% dalen als gevolg van de lockdown vanwege COVID-19. Het is de eerste daling sinds de financiële crisis, toen de uitstoot met 1,4% afnam. Maar het is niet genoeg om de temperatuur van de aarde onder controle te houden.

Sinds de uitbraak van het coronavirus staan de kranten bol van artikelen over minder auto’s op de weg en minder vliegtuigen in de lucht. En nu zijn de eerste voorlopige schattingen beschikbaar van de omvang van het klimaateffect van COVID-19.

De Britse organisatie Carbon Brief heeft een analyse gepubliceerd van wereldwijde cijfers over het energieverbruik van de afgelopen maanden en voorspelt voor dit jaar een afname van de CO2-uitstoot met 2000 miljoen ton.

Dat komt neer op een daling van 5,5%, en dat is heel veel. Sterker nog, het wordt wellicht de grootste daling aller tijden.

Pandemie alleen kan het klimaat niet redden

Ter vergelijking: na de Tweede Wereldoorlog daalde de wereldwijde CO2-uitstoot met 845 miljoen ton, en de financiële crisis van 2008 leidde tot een afname van 440 miljoen ton.

Maar zelfs een historisch record is niet genoeg om de opwarming onder de 1,5 graad te houden: het ideale scenario van het Parijs-akkoord om de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen.

Daarvoor is het komende decennium een daling van 7,6% per jaar nodig.

Groei van groene energie draagt mogelijk bij

De analyse van Carbon Brief is gebaseerd op vijf grote databestanden uit China, de VS, India, Europa en de wereldwijde oliesector.

Samen vormen deze cijfers een beeld van de transportsector, luchtvaart, industriële productie, luchtvervuiling en andere relevante indicatoren van CO2-uitstoot, die samen 76% van de wereldwijde uitstoot beslaan. Daarom denkt Carbon Brief dat de analyse representatief is.

De organisatie plaatst echter wel de kanttekening dat het slechts om een schatting gaat. Een precieze voorspelling is niet te maken, want we weten nog niet hoe de crisis zich zal ontwikkelen en hoe lang hij zal duren.

Bovendien zijn er geen harde conclusies te trekken over de oorzaken van de opmerkelijke daling van de uitstoot.

Zo was er vóór COVID-19 al een sterke toename te zien van het verbruik van groene energie, en vanwege veel wind én zon in de eerste maanden van het jaar is er meer duurzame energie opgewekt dan anders.