Kun jij de aarde in twee minuten redden?

Laat je de auto staan, of heb je het het hele jaar koud? Of blijf je rijden maar schakel je over op kernenergie? Wat wil jij opofferen om klimaatveranderingen te voorkomen? De CO2-calculator dwingt je tot het maken van moeilijke keuzes.

Klimaberegner

Hoeveel CO2 kun jij besparen?

Het Britse ministerie van Energie heeft een CO2-calculator ontwikkeld met 14 parameters die je kunt variëren. Op die manier is het makkelijk te zien met welke maatregelen snel een goed resultaat te boeken is, en welke offers we ons moeten getroosten. Met de CO2-calculator zit je zelf aan de knoppen van het klimaat.

Om ingrijpende klimaatveranderingen te voorkomen, moet de huidige CO2-uitstoot gereduceerd worden tot 20 procent van het niveau van 1990 – vóór het jaar 2050.

De CO2-calculator is gebaseerd op Britse cijfers, maar de Benelux is in veel opzichten vergelijkbaar met Groot-Brittannië.

Ga naar de CO2-calculator:

<em
CO2-calculator van het Britse ministerie van Energie</em

Dit zijn de parameters waarmee je kunt variëren:

De manier waarop we wonen, werken en ons vervoeren is van grote invloed op de CO2-uitstoot. Maar alle maatregelen kosten de maatschappij en jou als consument geld, dus aan welke knoppen zou jij draaien als je het voor het zeggen had?

Energieaanbod

Je kunt het energieaanbod regelen met deze parameters:

 • Biobrandstof: Wil je grote landbouwgebieden opofferen voor de productie van bio-ethanol?

 • Olie, gas en kolen: Wil je de hoeveelheid olie, gas en kolen die we op dit moment verbruiken voor verwarming, elektriciteit en transport verlagen? En wat moet ervoor in de plaats komen?

 • Kernenergie: Wil je kerncentrales bouwen, die geen CO2 uitstoten maar wel andere nadelen hebben?

 • CO2-opslag in de bodem: Een alternatieve manier om van CO2 en andere broeikasgassen af te komen.

 • Windmolens op het land: Ze maken lawaai, maar wekken wel groene stroom op.

 • Windmolens op zee: Enorme windmolenparken op zee kunnen veel elektriciteit opwekken.

Energieverbruik

Je kunt het energieverbruik regelen met deze parameters:

 • Industriële groei: Wil je de groei van de industrie beperken en zo het energieverbruik terugdringen?

 • Groene industrie: Moet de industrie gedwongen worden om minder energie te verbruiken en CO2 in de bodem op te slaan?

 • Isolatie: Moeten alle huizen geïsoleerd worden?

 • Binnentermperatuur: Wil je de binnentemperatuur verlagen om energie te besparen?

 • Verwarming: Halen we warmte bijvoorbeeld uit de grond, of mogen de mensen hun huis met aardgas blijven verwarmen?

 • Transport: Stel je carpoolen verplicht en zet je in op openbaar vervoer, of mogen we nog met de auto?

 • Brandstof voor transport: Moeten alle auto's op elektriciteit of waterstof rijden, of blijven we benzine gebruiken?