Shutterstock
CO2-voetafdruk achter vliegtuig

CO2-calculator - Bereken je CO2-voetafdruk

Onze CO2-uitstoot heeft verstrekkende en ernstige gevolgen voor het klimaat. Bereken hoeveel CO2 je uitstoot en of jouw persoonlijke CO2-voetafdruk voldoet aan de doelstelling van de VN.

Bereken je CO2-voetafdruk

Je persoonlijke CO2-voetafdruk is de som van alle keuzes die je in het dagelijks leven maakt.

Heb je een auto of neem je de trein naar het werk? Eet je elke dag vlees, of ben je vegan? Ga je op vliegvakantie naar de VS of maak je een fietstocht door Nederland?

Gebruik onze CO2-calculator om erachter te koen hoeveel CO2 je uitstoot en of je totale CO2-voetafdruk voldoet aan de doelstellingen van het VN-Klimaatpanel (IPCC).

CO2-calculator

De CO2-calculator van Wetenschap in Beeld geeft een beeld van je CO2-voetafdruk en van je totale uitstoot van broeikasgassen (CO2e).

Over de CO2-calculator

Deze CO2-calculator geeft een beeld van je CO2-voetafdruk.

De cijfers en tussenberekeningen zijn gebaseerd op onderzoek over CO2-uitstoot op verschillende gebieden, zoals kleding, eten en vervoer. De volledige bronnenlijst staat hieronder.

Bij alle berekeningen wordt ervan uitgegaan dat je hoofdelijk aansprakelijk bent. Dit betekent bijvoorbeeld dat medepassagiers niet worden meegerekend als je carpoolt met een of meer collega’s.

Er zijn echter uitzonderingen. Zo wordt bij gebruik van openbaar vervoer een schatting gedaan van het verbruik per passagier.

Wat de CO2-voetafdruk thuis betreft, rekenen we met slechts twee personen per huishouden. Als je huishouden uit meer personen bestaat, is je CO2-voetafdruk op dit gebied waarschijnlijk hoger dan het getal dat de berekening laat zien.

Let op: Het aantal kilo’s CO2 per KwH schommelt in de loop van het jaar. Het cijfer dat de calculator gebruikt, is bijgewerkt tot 8 december 2021.

CO2-uitstoot publieke sector

De CO2-calculator telt de CO2-uitstoot van de publieke sector niet mee in je persoonlijke CO2-voetafdruk.

De publieke uitstoot omvat bijvoorbeeld de exploitatie van ziekenhuizen, instellingen en infrastructuur, en in Nederland wordt het overheidsverbruik van CO2 geraamd op 40 miljoen ton CO2 per jaar.

Bij de berekening van de hoeveelheid CO2 die elke wereldbewoner zou mogen uitstoten, wordt rekening gehouden met de publieke uitstoot. Als die wordt verminderd, zal de limiet voor de hoeveelheid CO2 die elke persoon mag uitstoten, dus stijgen.

CO2 voor voeding

Ons voedsel neemt veelal het grootste deel van de CO2-uitstoot voor zijn rekening.

Als je elke dag van de week vlees eet, stoot je alleen al door je voeding meer dan 2 ton CO2 uit. Veganistisch eten is het beste dieet voor het klimaat, maar dat wil niet zeggen dat je helemaal geen CO2-uitstoot veroorzaakt als je dierlijke producten vermijdt.

Bij het eten van fruit en groenten die worden geteeld aan de andere kant van de wereld en dan verscheept, komt bijvoorbeeld ook CO2 vrij. Denk verder aan CO2-emissies door de teelt in kassen en het gebruik van kunstmest.

De CO2-calculator houdt er geen rekening mee of je ook een seizoensgebonden dieet volgt. Als je dat doet, verklein je je CO2-voetafdruk.

Bronnen voor de CO2-berekening

Dit is een overzicht van de bronnen op basis waarvan de CO2-calculator van Wetenschap in Beeld is gemaakt: