Shutterstock
Bitcoin

Bitcoins belasten het klimaat meer dan de productie van rundvlees

Nieuw onderzoek toont aan dat het delven van bitcoins meer energie per jaar verbruikt dan Oostenrijk en het klimaat meer belast dan de rundvleesproductie.

De milieubelasting van ’s werelds populairste cryptovaluta bitcoin wordt snel over het hoofd gezien, omdat het geen fysiek object is dat we kunnen meten en wegen.

Een nieuwe studie aan de universiteit van New Mexico toont echter aan dat Bitcoins meer invloed hebben op ons klimaat dan eerder werd gedacht. De bevindingen zijn gepubliceerd in Scientific Reports.

‘We vinden geen bewijs dat bitcoins delven duurzamer is geworden in de loop van de tijd,’ vertelt professor Benjamin Jones, die deel uitmaakt van het team achter de studie, aan Daily Mail.

’Integendeel, onze resultaten duiden op het tegenovergestelde – bitcoins delven is juist vuiler en schadelijker voor het klimaat geworden.’

Bitcoinmijnbouw wint geen goud

De onderzoekers keken naar de totale ’energiegerelateerde klimaatschade’ door menselijke activiteiten van januari 2016 tot december 2021 – inclusief de bitcoin.

Het delven van bitcoins veroorzaakt de grote klimaateffecten. Hierbij worden nieuwe bitcoins gecreëerd wanneer computers wiskundige problemen oplossen die valutatransacties verifiëren.

De technologie achter bitcoin is de blockchain, gebaseerd op een model dat proof-of-work heet en dat nieuwe transacties kan valideren.

Voor proof-of-work is echter een aanzienlijke en dure rekenkracht van computers nodig, die toeneemt naarmate meer ‘miners’ zich bij het netwerk aansluiten – er worden dus meer gespecialiseerde computers gekocht, die meer energie verbruiken.

Hoger energieverbruik dan Oostenrijk

Het milieueffect van bitcoins is al lang bekend, maar de omvang van het klimaateffect is nog niet eerder gedocumenteerd.

In de nieuwe studie tonen de onderzoekers onder meer aan dat er in 2020 bij het delven van bitcoins 75,4 terawattuur (TWh) aan elektriciteit gebruikt werd.

Ter vergelijking: Oostenrijk en Portugal verbruikten in dat jaar respectievelijk 69,9 TWh en 48,4 TWh.

‘Wereldwijd vergt het delven, of de productie, van bitcoins bergen elektriciteit, meestal uit fossiele brandstoffen zoals kolen en aardgas,’ zegt Benjamin Jones.

’Dit veroorzaakt een enorme luchtvervuiling en koolstofuitstoot, die het wereldklimaat en onze gezondheid belasten. Er zijn verschillende gevallen tussen 2016-2021 waarin bitcoins schadelijker zijn voor het klimaat dan één bitcoin eigenlijk waard is.’

bitcoin energie prijs grafiek klimaat

Gemiddeld elektriciteitsverbruik op aarde in zeven dagen van het delven (rechteras) en de wisselkoers in Amerikaanse dollars (linkeras) voor bitcoins (BTC). De gegevens lopen van 1 januari 2016 tot 31 december 2021. De klimaatschade die de bitcoinmijnbouw veroorzaakt, kost meer dan de munt waard is.

© Scientific Reports

Vervuilender dan vlees

Uit de studie blijkt dat de CO2impact van elektriciteitsproductie voor bitcoinmijnbouw 126 keer zo groot is geworden, van 0,9 ton per munt in 2016 tot 113 ton per munt in 2021.

Uit berekeningen blijkt dat elke bitcoin die in 2021 werd gedolven, voor 11.314 dollar (USD) aan klimaatschade veroorzaakt, met totale wereldwijde klimaatkosten van 12 miljard dollar tussen 2016 en 2021.

De klimaatschade van de productie van de digitale munt bedraagt gemiddeld 35 procent van zijn marktwaarde in de afgelopen vijf jaar, met een piek van 82 procent in 2020.

Ter vergelijking: de productie van rundvlees veroorzaakt voor 33 procent van zijn marktwaarde klimaatschade en aardgas voor 46 procent. Alleen de uitstoot van steenkool overtreft de bitcoin met 95 procent van zijn marktwaarde.

Het lijkt er echter op dat de markt zichzelf reguleert, want de bitcoinprijzen zijn het afgelopen jaar met tweederde gedaald, met als gevolg een kleiner klimaateffect.

De klimaatschade is echter nog steeds te groot, dus dringen onderzoekers aan op belangrijke veranderingen in de cryptovaluta-industrie om het delven van bitcoins duurzamer te maken.