Wikipedia

Bacteriën kunnen ons redden van lachgas

Wetenschappers hebben een bacterie ontdekt die lachgas kan afbreken. Zo kan het organisme een bijdrage leverden aan het verminderen van broeikasgassen in de atmosfeer.

Een van de krachtigste broeikasgassen is distikstofmonoxide (N2O), beter bekend als lachgas.

Dit gas vormt zo’n 10 procent van de door de mens geproduceerde broeikasgassen en houdt warmte 300 keer zo efficiënt vast als CO2.

Als distikstofmonoxide eenmaal is vrijgekomen, bijvoorbeeld door de landbouw, kan het 120 jaar in de atmosfeer blijven.

Normaal kunnen bacteriën lachgas uitscheiden als ze stikstofverbindingen afbreken, maar de Paracoccus-bacterie haalt het juist uit de lucht.

© Richard Evans-Gowing, University of East Anglia, Norwich, UK.

Bacterie krijgt zuurstof door gas af te breken

Het is dan ook van groot belang voor het klimaat om de uitstoot van N2O te reduceren, of nog beter: om het uit de atmosfeer te halen. Bij dat laatste kan de bacterie Paracoccus denitrificans helpen, zo blijkt uit nieuwe experimenten.

Onder normale omstandigheden scheiden bacteriën lachgas uit als ze in de bodem of in zee stikstofverbindingen afbreken, maar deze doet het omgekeerde.

De wetenschappers stelden het organisme bloot aan verschillende omstandigheden, en Paracoccus bleek over een bijzonder ‘back-upsysteem’ te beschikken dat hij in een zuurstofarm milieu activeert.

Het blauw-paarse gebied op de afbeelding toont het gat in de ozonlaag boven Antarctica. Dit gat kan nog sneller worden gedicht met behulp van de bacterie P. denitrificans.

© NASA

Als de bacterie verstoken blijft van zuurstof, maakt hij het gewoon zelf door lachgas af te breken.

De wetenschappers willen nu onderzoeken onder welke omstandigheden de bacterie de grootst mogelijke hoeveelheid van het gevaarlijke broeikasgas afbreekt.

Als de onderzoekers erin slagen om met behulp van de bacterie lachgas uit de atmosfeer te halen, zal dat niet alleen het broeikaseffect reduceren, maar ook een ander probleem helpen oplossen.

Lachgas breekt de ozonlaag af en als het N2O uit de atmosfeer wordt gehaald, zal de ozonlaag zich sneller herstellen.