Waarom is het klimaat zo stabiel?

Earth in snowball phase

De aarde heeft bijna altijd al een ongewoon stabiel klimaat gehad, en grote veranderingen gingen langzaam. Maar welke mechanismen zitten hierachter?

De heersende opvattingen

De ‘terugkoppelingsmechanismen’ van de aarde zijn klimaatmechanismen die zichzelf versterken of afzwakken. De koolstofkringloop, die de temperatuur heel lang stabiel gehouden heeft, is zo’n mechanisme.

Het thermostaateffect ontstaat doordat een wereldwijd dalende temperatuur tot minder neerslag leidt. Dan spoelt koolstofdioxide langzamer uit de atmosfeer, en stijgt de temperatuur weer. Omgekeerd is er bij een wereldwijd stijgende temperatuur meer neerslag, die koolstofdioxide beter uit de atmosfeer haalt; de temperatuur daalt dan weer.

Hoe komt de wetenschap verder?

Onderzoekers willen alle elementen die van belang zijn voor het klimaat van nu vastleggen.

Met wiskundemodellen van o.a. de atmosfeer en de zee kunnen ze wellicht terugrekenen tot vroeger.

Waarom is het belangrijk?

Kennis van ons klimaat is van belang omdat we er zelf invloed op uitoefenen.

Wat is de kans op antwoorden?

Waarschijnlijk kunnen we beter te weten komen hoe het klimaatsysteem werkt.