Klimaatverandering

Het klimaat beschrijft de gemiddelde weersomstandigheden gedurende een langere periode, meestal 30 jaar. Het weer kan per dag verschillen, maar het klimaat wordt over langere tijd gemeten en geobserveerd. Het klimaat is nu een van de belangrijkste onderwerpen in de Nederlandse en internationale politiek. De oorzaak daarvan is de klimaatcrisis, waarbij stijgende temperaturen over de hele wereld ernstige veranderingen voor mensen, planten en dieren met zich mee brengen. De landen in de VN hebben zichzelf daarom als doel gesteld om de temperatuur van de aarde niet meer dan 1,5 °C te laten stijgen.

We kunnen het klimaat nog redden

De aarde is aan het opwarmen, het broeikaseffect draait op volle toeren en het klimaat verandert. Maar wat zijn klimaatveranderingen, wat is de oorzaak ervan en welke gevolgen hebben klimaatveranderingen voor de aarde? CO2 wordt altijd aangewezen als de grote boosdoener wanneer het over door mensen veroorzaakte klimaatveranderingen gaat, maar zijn er ook andere dingen waar we op moeten letten? Kunnen we iets doen om de wereldwijde stijging van de temperatuur terug te dringen, het ijs in het Noordpoolgebied te behouden en de vele uitgehongerde dieren te redden? Kan de mens iets doen om de aarde te redden?

Wat zijn klimaatveranderingen?

Het klimaat bestaat uit de gemiddelde weersomstandigheden in de dampkring, bijvoorbeeld temperatuur, neerslag, luchtvochtigheid en luchtdruk, over een langere periode gemeten in een bepaald gebied.

Het klimaat verandert wereldwijd, en de oorzaak is een combinatie van natuurlijke factoren en menselijk handelen.

De mens is er schuldig aan dat het weer extremer wordt en de temperaturen stijgen.

Klimaendringer og konsekvenser

©
Drivhuseffekten og klimaet

Het broeikaseffect en het klimaat

Verreweg de meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de klimaatveranderingen, met name de stijgende temperatuur, veroorzaakt worden door de uitstoot van broeikasgassen door de mens. Broeikasgassen zijn gassen die in de atmosfeer terechtkomen, de warmte van de aarde vasthouden en zo een broeikaseffect veroorzaken. Het bekendste broeikasgas is CO2, kooldioxide. CO2 ontstaat vooral bij de verbranding van kolen, olie en aardgas. Planten nemen grote hoeveelheden CO2 op, dat vrijkomt als ze afgebroken worden. De uitstoot van broeikasgassen wordt verergerd door de kap van regenwouden en intensieve landbouw, omdat daardoor het CO2 uit de planten sneller vrijkomt dan andere planten het weer kunnen opnemen.
Klimaforandring isbjørn

De gevolgen van de klimaatveranderingen

Klimaatveranderingen hebben grote en uiteenlopende gevolgen. In sommige gebieden heerst er droogte en is er te weinig water, waardoor er bosbranden uitbreken en de oogsten mislukken. In het Noordpoolgebied en Groenland smelt het ijs, waardoor de zeespiegel stijgt. Daardoor raken kustgebieden geërodeerd en worden ze onbewoonbaar. Andere gebieden hebben te maken met extreme stormen en overstromingen. Het leven op aarde verandert vanwege klimaatveranderingen. Soorten en ecosystemen kunnen zich moeilijk aanpassen aan de grote veranderingen van het klimaat. Sommige dieren, planten en bacteriën zullen uitsterven, andere zullen juist gedijen. Tropische ziekten zullen ook toeslaan in gebieden die eerder te koud waren. Dat geldt bijvoorbeeld voor cholera en malaria. Er zijn dus voldoende uitdagingen die we het hoofd moeten bieden als de opwarming van de aarde toeneemt
Bladzijde 1 / 13