NASA
Illustratie van piramide op zwarte achtergrond

NASA: Planetoïde van 50 meter kan aarde in 2046 raken

NASA heeft een tot nu toe onbekend hemellichaam ontdekt, dat meteen bovenaan de lijst van mogelijk gevaarlijke planetoïden staat.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA spotte een tot nu toe onbekende planetoïde in haar telescopen.

Het hemellichaam heeft een diameter van ca. 50 meter en komt volgens berekeningen van de Europese ruimtevaartorganisatie meerdere keren in de buurt van de aarde.

Op 14 februari 2046, Valentijnsdag, is er zelfs een kleine kans dat de ruimtesteen op onze planeet neerstort.

Uit de berekeningen blijkt dat er een kans van 1 op 560 is dat de planetoïde 2023 DW in 2046 op de aarde botst. NASA benadrukt echter de statistische onzekerheid.

Planetoïde verpletterde 80 miljoen bomen

Met zijn diameter van 50 meter vormt 2023 DW geen bedreiging voor het leven op aarde. Maar hij zal toch veel schade aanrichten als hij echt in botsing komt met onze blauwe planeet.

In 1908 sloeg een ongeveer even grote planetoïde in bij de rivier de Toengoeska in Siberië.

Een drukgolf velde 80 miljoen bomen in Toengoeska in Siberië op een ochtend in 1908. De boosdoener was vermoedelijk een meteoriet.

© Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

Het gevolg was een explosie van 12 megaton – meer dan 570 keer de kracht van de atoombom van Nagasaki.

Gelukkig trof de planetoïde geen stad, maar de Russische wildernis, waar hij maar liefst 80 miljoen bomen wegvaagde.

NASA maakt zich geen zorgen

2023 DW staat meteen bovenaan NASA’s lijst van mogelijk gevaarlijke planetoïden. Maar dat klinkt erger dan het is.

Het pas ontdekte hemellichaam zit in categorie 1 op de schaal van Torino, wat betekent dat er geen reden tot zorg is.

De schaal van Torino loopt van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor planetoïden die niet op de aarde kunnen botsen, te klein zijn om schade te veroorzaken, of in de atmosfeer opbranden voordat ze het oppervlak van de planeet raken.

Als een ruimteobject echter in categorie 10 van de schaal valt, ligt het zeker op ramkoers met de aarde en zal het zo veel verwoesting aanrichten dat het een fundamentele bedreiging vormt voor de ‘beschaving zoals wij die kennen.’ Zulke botsingen zijn zeer zeldzaam en vinden gemiddeld eens in de 100.000 jaar plaats.

NASA schrijft op Twitter dat ze 2023 DW goed in de gaten blijft houden en het publiek zal waarschuwen als na nieuwe waarnemingen de ruimtesteen promoveert tot categorie 3 op de schaal van Torino.

Botsing kan schokgolven rond aarde sturen

De laatste grote botsing met een planetoïde was in 2013, toen een hemellichaam van iets meer dan 18 meter doorsnee de atmosfeer van de aarde binnendrong.

Deze ruimterots raakte de atmosfeer met een kracht van 500.000 ton TNT – ongeveer 20 keer de kernexplosie van Nagasaki. De schokgolven gingen twee keer de aarde rond en verwondden meer dan 1600 mensen.

2023 DW is meer dan twee keer zo groot als die planetoïde.

Zelfs als het pas ontdekte hemellichaam op ramkoers met de aarde blijkt te liggen, heeft de NASA echter nog een troef in handen.

Vorig jaar slaagden ruimtewetenschappers en ingenieurs erin de koers van een veel grotere ruimterots bij te stellen met behulp van het nieuwe DART-programma.