Shutterstock
planetoïde, ramp

Donkere planetoïde vaagde dino’s weg

66 miljoen jaar geleden knalde een enorme planetoïde op de aarde. Nu laten computersimulaties zien waar hij vandaan kwam.

66 miljoen jaar na de enorme ramp waarbij de grote dinosauriërs weggevaagd werden, hebben onderzoekers ontdekt waar de noodlottige planetoïde vandaan kwam.

Astronomen hebben al lang geleden ontdekt wat er op die dag gebeurde: een planetoïde met een diameter van 15 tot 20 kilometer sloeg met een snelheid van ca. 50.000 km/h in in het huidige Mexico.

Door deze botsing veranderde het klimaat op aarde en stierven veel soorten uit. Maar waar kwam dit verwoestende stuk steen vandaan?

Die vraag wilde een groep onderzoekers van het Southwest Research Institute in de VS beantwoorden.

planetoïde, krater
© Shutterstock

3 feiten over planetoïden

  • Aantal: Volgens astronomen zijn er ruim 150 miljoen. 545.000 hebben er een naam.

  • Grootte: De diameter varieert van een paar meter tot een aantal kilometer.

  • Oorsprong: Restanten van de vorming van planeten 4,6 miljard jaar geleden.

Planetoïden zijn kleine hemellichamen in een baan om de zon, vooral in een gordel tussen Mars en Jupiter.

Er zijn miljoenen planetoïden, en af en toe wordt er eentje door een botsing uit de planetoïdengordel geslingerd. Met een beetje pech komt die op de aarde af.

Met computermodellen simuleerden de onderzoekers de bewegingen in de planetoïdengordel gedurende honderden miljoenen jaren, en ze ontdekten dat er eens in de 250 miljoen jaar een planetoïde met een diameter van meer dan 10 kilometer uit het buitenste deel van de gordel vliegt en op de aarde afkomt.

De helft van deze brokstukken komt uit een gebied in de planetoïdengordel met zogenoemde donkere planetoïden, die in het prille zonnestelsel zijn ontstaan en donker zijn omdat ze veel koolstof bevatten.

Een hoog koolstofgehalte strookt met analyses van monsters van de inslagplaats, en omdat de simulatie en de monsters in dezelfde richting wijzen, durven de astronomen een donkere planetoïde aan te wijzen als de boosdoener.