7-stappenplan van NASA moet planetoïde-inslag voorkomen

In januari 2017 werd de aarde bijna getorpedeerd door een planetoïde die nog dichterbij kwam dan de maan. Nu heeft NASA een 7-stappenplan ontwikkeld om te voorkomen dat deze nachtmerrie werkelijkheid wordt.

De aarde wordt bedreigd door duizenden onbekende planetoïden.

© SPL

Astronomen hebben 1786 planetoïden geïdentificeerd die mogelijk een bedreiging vormen, omdat ze binnen een straal van 7,5 miljoen km van de aarde komen en een doorsnede van meer dan 140 meter hebben.

We weten waar de meeste planetoïden met een diameter van meer dan 1 kilometer zich bevinden, maar volgens wetenschappers zijn er nog steeds 300.000 ruimterotsen groter dan 40 meter die we nog nooit hebben gezien.

Daarom heeft NASA nu een 7-stappenplan ontwikkeld om planetoïden eerder te ontdekken, hun baan nauwkeuriger te bepalen en te voorkomen dat ze botsen met onze planeet.

1 Planetoïden ontdekken en in kaart brengen

De komende jaren worden er op aarde en in de ruimte nieuwe telescopen in gebruik genomen. Hiermee wil NASA planetoïden en kometen ontdekken, en kijken hoe groot ze zijn, waar ze van gemaakt zijn en welke baan ze volgen.

Een van die nieuwe telescopen is NASA’s Near-Earth Object Camera (NEOCam) die in 2021 in werking wordt gesteld. Deze telescoop moet binnen een periode van vier jaar twee derde van alle planetoïden en kometen die op ramkoers met de aarde liggen registreren.

De infrarode telescoop van NEOCam heeft een spiegel met een doorsnede van 50 centimeter, waarmee hij planetoïden en kometen met een doorsnede van slechts 30 meter kan zien.

De ruimtetelescoop NEOCam moet twee derde van alle planetoïden en kometen die de aarde bedreigen in kaart brengen.

© Caltech/NASA

2 Gevaar met alle middelen bestrijden

NASA heeft een aantal wapens om te voorkomen dat de aarde getroffen wordt door een planetoïde. Welk wapen de organisatie kiest, is afhankelijk van hoeveel tijd er is om op de bedreiging te reageren.

Als de tijd dringt, is een atoombom het meest effectieve wapen tegen planetoïden.

En als het mogelijk is om een eventuele botsing van tevoren te voorspellen, kunnen kleine ruimtesondes de planetoïde uit zijn baan brengen met laserstralen.Deze laserstralen creëren een stofwolk van hete stenen en metaal die als een soort jetstream de planetoïde uit zijn baan brengt.

De planetoïde wordt beschoten met laserstralen die een stofwolk veroorzaken en de planetoïde uit koers brengen.

© The Planetary Society

3 Inslag nauwkeuriger voorspellen

De gegevens die tijdens ruimtemissies worden verzameld, moeten NASA helpen om de baan van planetoïden beter te voorspellen.

Door deze gedetailleerde informatie over de snelheid, afmetingen en vorm van planetoïden in te voeren in een computer, kan de eventuele plaats van een inslag nauwkeuriger worden bepaald.

En om de baan te berekenen, moet de organisatie ook weten uit welk materiaal deze ruimterotsen bestaan.

4 Goed voorbereid zijn op inslag

Als een botsing onvermijdelijk is, moeten overheden zo goed mogelijk zijn voorbereid. En daarom werkt NASA voortdurend fictieve scenario’s uit voor een mogelijke inslag.

Als er bijvoorbeeld een planetoïde op weg is naar de Verenigde Staten, kan NASA 30 dagen voor de inslag berekenen dat de botsing zal plaatsvinden in een 1200 kilometer lange corridor door Texas en de Mexicaanse Golf.

Zes dagen voor de inslag kunnen de wetenschappers voorspellen dat de planetoïde ten zuidoosten van de binnenstad van Houston neer zal komen, waardoor 200.000 mensen op tijd kunnen worden geëvacueerd.

In een van de scenario’s van NASA wordt Houston getroffen door een planetoïde. Zes dagen voor de inslag kan de exacte locatie worden berekend.

© Shutterstock

5 Wederopbouw na inslag voorbereiden

Een planetoïde-inslag in een grote stad is desastreus voor de infrastructuur. NASA adviseert daarom dat overheden de meest kwetsbare onderdelen van bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk identificeren en omleiden, om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Langs de kust moeten olie- en gasmaatschappijen hun booreilanden en schepen in veiligheid brengen, zodat die niet vernietigd worden als de planetoïde in zee terechtkomt en een tsunami veroorzaakt.

Daarnaast is het belangrijk andere landen om hulp te vragen bij de wederopbouw.

6 Internationale samenwerking verbeteren

NASA gaat zijn onderzoeksresultaten over planetoïden en kometen delen met andere ruimteorganisaties, zodat ze samen beter in staat zijn om een mogelijke dreiging te herkennen en voorkomen.

Bovendien moeten er internationale standaardprocedures worden opgesteld over hoe er internationaal en intercontinentaal gereageerd moet worden op de rampzalige gevolgen van een planetoïde-inslag.

7 Het ondenkbare verwachten

Een planetoïde of komeet kan ineens of heel snel opduiken. En dus moeten overheden oefenen met gesimuleerde planetoïde-inslagen om zich beter voor te bereiden voor als het echt zover is.

Alle landen moeten vaste procedures instellen voor crisiscommunicatie, zowel nationaal als internationaal, zodat de bevolking zo goed mogelijk geïnformeerd kan worden.