Meteorieten bevatten supergeleidende stoffen

De meteoriet Mundrabilla werd in 1911 in Australië gevonden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat hij supergeleidend materiaal bevat.

© Sydney Oats

Al tientallen jaren zijn wetenschappers op zoek naar supergeleidende materialen: stoffen die stroom zonder weerstand geleiden. Supergeleiders kunnen energie over grote afstanden vervoeren zonder verlies.

Er zijn al een aantal supergeleiders bekend. Zo is gebleken dat de meeste metalen die niet magnetisch zijn, stroom zonder weerstand kunnen geleiden.

Helaas zijn die echter alleen supergeleidend bij zeer lage temperaturen van een paar graden boven het absolute nulpunt, -273,15 °C.

Wetenschappers hopen nieuwe stoffen te vinden

De wetenschappers dromen van een materiaal dat supergeleidend is bij kamertemperatuur, en nu hebben ze een nieuwe mogelijkheid om daarnaar te zoeken: meteorieten.

De pas gevonden meteoriet Mundrabilla

© Western Australian Museum

Een team van de University of California, San Diego in de VS onderzocht 16 meteorieten door er een klein stukje van te verpulveren en het poeder bloot te stellen aan microgolven, die het supergeleidende vermogen aan het licht brengen.

Het poeder van twee van de meteorieten was supergeleidend, en uit nader onderzoek bleek welke materialen de felbegeerde eigenschap vertoonden.

Extreme omstandigheden creëren supergeleiders

De stoffen bleken supergeleidend te zijn bij een temperatuur van ca. -268 °C – dus nog lang geen kamertemperatuur.

Maar de ontdekking bevestigde de theorie van de wetenschappers: meteorieten zijn onder extreme druk en temperatuur in het heelal ontstaan en kunnen materialen bevatten met eigenschappen die op aarde niet voorkomen.

Video