Meteoor

Meteoor

Meteoren verlichten de hemel

De woorden meteoor, meteoriet, komeet en planetoïde worden door elkaar gebruikt. Maar wanneer is er sprake van welk verschijnsel aan de nachtelijke hemel? Lees het antwoord hier. Wetenschap in Beeld legt uit wat een meteorenzwerm is en of een meteoor op aarde kan neerkomen. En we vertellen je wanneer je welk fantastische verschijnsel kunt zien.

Wat is een meteoor?

Meteoren, ook wel vallende sterren genoemd, ontstaan als een voorwerp – een steen of stofdeeltje – de dampkring binnendringt. Het is een lichtverschijnsel aan de hemel dat er al naargelang de grootte en snelheid verschillend uitziet.

Als het van buiten komende voorwerp in contact komt met de lucht in de atmosfeer, wordt de beweging door de wrijvingsweerstand afgeremd. Daarbij wordt de energie omgezet in warmte en verdampt het voorwerp. De warmte en de verdampte materie laten sporen achter in hun baan.

Als een meteoor neerkomt op aarde, wordt hij een meteoriet genoemd.
Een meteoriet is dus een restant van een hemellichaam dat de reis door de dampkring heeft overleefd zonder te verbranden.

Wat is een meteoor

© Shutterstock
Meteorenzwerm – meteor shower

Meteorenzwerm

In een heldere nacht zijn er verschillende meteoren te zien. Tijdens bepaalde perioden in het jaar komen er bijzonder veel meteoren voor. Dit wordt een meteorenzwerm genoemd. Zo’n zwerm wordt veroorzaakt doordat de aarde door de baan van een komeet of planetoïde komt. Kometen bestaan uit ijs, stof en steentjes. Op hun reis door de ruimte laten ze een spoor van materiaal achter. Dat komt in de atmosfeer van de aarde terecht en is te zien in de vorm van meteoren.

Lexicon van de nachtelijke hemel

  • Meteoor: Voorwerp dat de dampkring binnendringt. Doorgaans stof of steentjes van een planetoïde of komeet.
  • Meteoriet: Resten van een meteoor die op de aarde neerkomen. Alleen zeer grote meteoren verbranden niet volledig in de atmosfeer.
  • Planetoïde: Een miniplaneet die doorgaans uit gesteente en ijzer bestaat. De meeste planetoïden bewegen in een stabiele baan in een gordel tussen Mars en Jupiter.
  • Komeet: Hemellichaam dat met name uit ijs en stof bestaat. Beweegt sneller en in een langere baan dan een planetoïde.

© Creative Commons
Bladzijde 1 / 3