De rode planeet is blauw

Nieuwe boormonsters die de NASA-rover Curiosity heeft genomen, tonen aan dat Mars alleen aan het oppervlak rood is; vanbinnen is de planeet grijsblauw.

Blue dust on Mars

De afgelopen vijf maanden heeft de Curiosity, een Marsrover van NASA, rondgereden op de hellingen van de berg Aeolis Mons in het gebied Pahrump Hills op Mars.

Hier moet de rover materiaal verzamelen dat kan verklaren hoe en waardoor Mars miljoenen jaren geleden van een natte in een kurkdroge planeet veranderde.

Toen de eerste schop de grond van Mars in ging, stuitte de rover echter op een verrassing: onder het oppervlak is de rode planeet niet rood, maar blauw.

Oppervlak van Mars is volgens NASA roestig

De rode kleur aan het oppervlak wordt volgens onderzoekers veroorzaakt doorat het ijzer in het bodemgesteente reageert met zuurstof in de lucht en daardoor is gaan roesten.

Onder het oppervlak is het gesteente daarentegen beschermd tegen de atmosfeer van Mars, en het monster dat daarvan werd genomen is grijsblauw.

Toen de Curiosity drie kleine gaten in het oppervlak boorde, bleek dat het binnenste van Mars uit heel andere stoffen bestaat dan de bovenste, rode laag.

De Curiosity stuurde dit beeld naar de aarde, waarop is te zien dat de grond onder het rode oppervlak grijsblauw is. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

NASA: Mars is rijk aan het element silicium

De onderzoekers weten al jaren dat Mars vooral bestaat uit silicium en zuurstof, en daarnaast ijzer, magnesium, aluminium, calcium en kalium.

De wetenschappers onderzochten de scheikundige samenstelling van het nieuwe monster met behulp van de instrumenten van de Curiosity. Vooral het siliciumgehalte bleek flink hoger te zijn dan verwacht.

De komende tijd zullen de monsters waarschijnlijk onderzocht worden in een laboratorium met de naam Sample Analysis at Mars (SAM) Instrument Suite, waardoor de wetenschappers op aarde ze aan een nadere studie kunnen onderwerpen.

Doe de quiz: Ben jij klaar voor Mars?