NASA/JPL-Caltech
De Marskrater huisvestte ooit een meer

Marsrover vindt rivierdelta en schuilplaatsen voor leven

Op de eerste beelden van de Marsrover Perseverance staan enorme meren en stromende rivieren uit het verleden – en nu wordt het serieus zoeken naar leven.

De rover Perseverance landde in februari in de Jezerokrater even ten noorden van de evenaar van onze buurplaneet met een duidelijke missie: binnen enkele jaren moet de robot leven vinden op Mars.

Het eerste doel van de zoektocht van de rover is om gebieden aan te wijzen waar de planeet ooit bedekt was met vloeibaar water.

NASA’s analyse van de beelden die de rover opstuurde, bevestigt nu dat de Perseverance op precies de juiste plaats is geland – midden in een opgedroogde rivier. Nu kan de zoektocht naar leven beginnen.

Bruisende Marsrivier heeft rotsblokken verplaatst

Dat het verleden van dit gebied nu definitief is vastgesteld, is te danken aan de positie van de rover op het oppervlak. Hij biedt een perspectief dat satellieten in een baan om Mars niet hebben kunnen krijgen.

Marsrover Perseverance vrijstaand

Met zijn hightechcamera’s Mastcam-Z en SuperCam – beide in de mast – heeft de rover zeer gedetailleerde beelden van de Jezerokrater gemaakt.

© NASA/JPL-Caltech

De beelden van de Perseverance tonen de grondlagen langs de rand van een waaiervormige depressie. Uit de horizontale lagen blijkt dat hier zo’n 3,7 miljard jaar geleden continu grond en gesteente werden afgezet.

Volgens NASA’s onderzoek zijn de lagen vergelijkbaar met die langs rivieroevers op aarde. Het onderzoek naar de grondlagen, stratigrafie genoemd, bevestigt dus dat de waaiervorm een rivierdelta is en dat de Jezerokrater een meer met een diameter van wel 45 kilometer was.

Een uitloper van rotsblokken toont aan dat de rivier kort voor het droogvallen nog vrij krachtig stroomde. Het water trad buiten zijn oevers en verplaatste grote hoeveelheden materiaal.

Keien en rotspartijen geven blijk van rivierdelta op Mars

De delta ligt vol stenen met een diameter tot 1,5 meter. Om zulke keien te verplaatsen, moet het water in de rivier met 6 tot 30 km/h stromen. De gelaagdheid is duidelijk zichtbaar op de rots Kodiak op de achtergrond.

© NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Perseverance graaft in 2022 in rivierdelta

Dankzij de nieuwe ontdekking kunnen astronomen nu bepalen waar de Perseverance moet zoeken.

Volgens de wetenschappers zullen de fijnste, oudste afzettingen op de bodem van de delta de beste omstandigheden hebben om sporen van leven te verbergen. De afzettingen weerspiegelen een periode waarin de stroming kalm en constant was, wat de beste voedingsbodem bood voor potentiële microben op Mars.

De rustige stroming kan ook geleid hebben tot lagen klei en modder, die het best geschikt zijn voor het bewaren van organisch materiaal.

Op dit moment is de rover ruim 2 kilometer verwijderd van de steile oevers van de rivierdelta, maar hij zal in 2022 dichterbij komen om in de bodem te boren.

VIDEO: Zo slaat de Perseverance Marsmonsters op

De nieuwe Marsrover, Perseverance, zal in de bodem van de planeet boren en monsters in verzegelde cilinders opslaan, die vervolgens naar laboratoria op aarde zullen worden gebracht. Video: NASA.

Terwijl de Perseverance verder zoekt, zullen geologen de beelden van de rover gebruiken om de water- en gesteentegeschiedenis van de krater in kaart te brengen om te achterhalen waarom de hele planeet opdroogde en onvruchtbaar werd.