Shutterstock

Marsbewoners zelfvoorzienend door cyanobacteriën

Uit nieuwe proeven blijkt dat taaie aardse organismen een toekomstige Marsbasis zuurstof en eten kunnen geven.

Onderzoekers hebben aangetoond dat cyanobacteriën, ook wel blauwalgen genoemd, kunnen overleven in een Marsachtig milieu. Hierdoor zou een Marskolonie zich zonder voorzieningen van buitenaf kunnen redden.

Cyanobacteriën veranderden 2,4 miljard jaar geleden de atmosfeer van onze planeet toen ze via fotosynthese het zuurstofniveau verhoogden en de weg vrijmaakten voor alle organismen – inclusief wijzelf – die van zuurstof leven.

In een bioreactor (inzet) zijn cyanobacteriën gekweekt (grote foto) met gassen en stoffen die op Mars te vinden zijn.

© ZARM/University of Bremen

Verder hebben cyanobacteriën het unieke vermogen stikstof uit de lucht te halen en om te zetten in organische stoffen, waarmee ze biomassa kunnen produceren. Zowel zuurstof als biomassa zijn cruciaal voor een toekomstige Marsbasis.

Overleefden bij lage druk

In een serie proeven onderzochten wetenschappers van de universiteit van Bremen in Duitsland of je cyanobacteriën kunt kweken in een Marsachtig milieu. Ze werden in een bioreactor blootgesteld aan diverse combinaties van stikstof en kooldioxide, die beide in de Marsatmosfeer voorkomen.

Uit de proeven bleek dat de taaie organismen standhielden bij een druk die slechts een tiende van de druk op aarde en circa tien keer zo hoog als op Mars is. De cyanobacteriën gedijden toen de lucht in de bioreactor 96% stikstof en 4% kooldioxide bevatte.

Een langetermijnvisie is om Mars met terravorming op de aarde te laten lijken. Cyanobacteriën kunnen hier met hun taaiheid en zuurstofproductie een cruciale rol in spelen.

© Shutterstock

Op Mars heersen bijna tegengestelde omstandigheden, maar uit de proef blijkt dat je de microben kunt kweken met middelen die daar te vinden zijn.

Op de lange termijn kunnen aangepaste cyanobacteriën Mars misschien veranderen zoals ze ooit de aarde veranderden, en de rode planeet groen en zuurstofrijk maken.