GSFC/SVS/NASA

Mars heeft verborgen meren van vloeibaar water

Radarmetingen bevestigen de theorie dat er her en der vloeibaar water onder de ijskap op de zuidpool van Mars zit. In deze verborgen meren komen mogelijk microben voor die tegen een stootje kunnen.

De ruimtesonde Mars Express heeft eindelijk gevonden waar astronomen al tientallen jaren naar zoeken. Radarmetingen wijzen uit dat er onder het ijs op de zuidpool van Mars vloeibaar water zit.

De metingen zijn geanalyseerd aan het National Institute of Astrophysics in Italië, en de onderzoekers zijn zeker van hun zaak.

Metingen ontmaskeren vier meren

Al in 2018 gaven 29 radarmetingen een aanwijzing dat er op één plek vloeibaar water onder de ijskap zat. Het was een spectaculaire vondst, maar andere wetenschappers reageerden sceptisch.

Onder de ijskap op de zuidpool van Mars bevinden zich waarschijnlijk meren van vloeibaar water (blauw). Het grootste is zo’n 20 kilometer breed. Het water is vermoedelijk zeer zout, maar eventueel leven is wel goed beschermd tegen straling.

© Lauro et al./Nature Astronomy & ESA / G. Neukum (Freie Universität, Berlin)/Bill Dunford

Nu hebben de Italiaanse onderzoekers nog grondiger analyses uitgevoerd van 134 metingen van de Mars Express. En er blijken zelfs vier meren onder het ijs te zitten.

Radar kijkt dwars door ijs

De metingen zijn verricht met het instrument MARSIS. Dat zendt radiogolven uit, die teruggekaatst worden door verschillende bodemlagen, en de mate van terugkaatsing wijst uit waar die lagen waarschijnlijk uit bestaan. Vanaf meer dan een kilometer diepte zijn de reflecties zo sterk dat er volgens de onderzoekers wel water moet zitten.

© R.Orosei et al. 2018/Univ. Rome/ASI/NASA/ESA, ESA & Ken Ikeda Madsen

Radar ziet water onder het ijs

Met zijn 40 meter lange antenne scande de Mars Express de ijskap op de zuidpool van Mars.

Radiogolven tonen doorsnede van ijskap

De intensiteit van de radiogolven die teruggekaatst worden door het ijs, verraadt waar de lagen uit bestaan. De bovenste laag is zuiver ijs.

Afwisselend ijs en stof

Onder het zuivere ijs wisselen lagen van ijs en stof elkaar af tot op 1,5 kilometer diepte.

Vloeibaar water licht op

De lichte strook laat zien dat de radiogolven uit deze laag zeer sterk zijn. Dat duidt op water.

Als er water onder het ijs zit, moet dat óf zeer zout zijn (anders zou het bevriezen), óf warmte krijgen uit de ondergrond.

Leven is goed beschermd

De onderzoekers becijferden dat het 1,5 kilometer onder de ijskap zo’n -68 °C moet zijn. Eventueel leven moet dus tegen extreme vorst en een hoge zoutconcentratie kunnen. Het is wel goed beschermd tegen de sterke kosmische straling aan het oppervlak van Mars.

De wetenschappers willen nu radarmetingen van de noordpool van de rode planeet onderzoeken om erachter te komen of er ook daar vloeibare meren onder de ijskap zitten.