Kunnen we een kunstmatige atmosfeer op Mars maken?

Kunnen we Mars, onze buurplaneet, bewoonbaar maken voor mensen?

Mars as earth

In theorie is het mogelijk een kunstmatige atmosfeer op Marste maken die zo dicht is dat mensen er zonder ruimtepak kunnen leven. Maar in de praktijk zal het duur en moeilijk zijn om Mars te ‘terraformen’ en daarom ligt zo’n project nog minstens honderden jaren in de toekomst.

Mars is een droge woestenij met een dunne atmosfeer van kooldioxide, zonder vrije zuurstof. De luchtdruk is 100 keer zo laag als hier en komt overeen met de druk op 30 kilometer boven het aardoppervlak. Dus om Mars te terraformen moeten we de atmosfeer dichter maken. Dan moet er vrije zuurstof bij om te kunnen ademen. De materialen zijn al op Mars aanwezig in de vorm van ijs en bevroren kooldioxide bij de polen. Maar hoe verwarmen we de polen zozeer dat ijs en kooldioxide verdampen?

Daar zijn meer manieren voor. Grote spiegels in een baan om Mars kunnen het zonlicht op de polen concentreren. Een andere optie is donker materiaal over de polen uit te strooien, zodat ze minder zonlicht terugkaatsen. Als het proces in gang is gezet en de atmosfeer dichter is geworden, wordt het broeikaseffect ook sterker en dat houdt het proces op gang.

Dichtheid alleen is echter niet genoeg, we moeten ook zuurstof hebben. Die kan komen van gengemodificeerde planten die goed zijn in het produceren van zuurstof en gedijen in het barre klimaat. Resultaten van ruimtesonde Phoenix duiden erop dat we wel planten kunnen kweken op Mars – maar in het beste geval duurt het nog een paar eeuwen voordat Mars een geschikte atmosfeer heeft. En een blauwe Mars met zeeën en meren is nog heel ver weg.