Icon

Hoe moet de mens de kou op Mars overleven?

Mars is steenkoud en vergeven van de radioactieve straling. Hoe moeten astronauten dat overleven?

De gemiddelde temperatuur op de rode planeet is -65 °C – 80 °C kouder dan op aarde.

Dat komt doordat Mars circa 80 miljoen kilometer verder van de zon staat dan de aarde en de dichtheid van de Marsatmosfeer slechts een honderdste is van die van onze planeet. De zonnestraling ontsnapt dus snel terug de ruimte in.

Door de dunne atmosfeer en het zwakke magnetische veld staat Mars bloot aan schadelijke straling uit de ruimte. Een Marsbasis moet daarom zowel warmte kunnen vasthouden als straling tegenhouden.

NASA heeft de basis Mars Dune Alpha in 3D laten printen. Hier zullen proefpersonen leven en werken in omstandigheden die lijken op die op Mars. Andere projecten zullen Marsgrond en ijs uit de bodem gebruiken als isolatiemateriaal.

IJs en Marsgrond beschermen astronauten

© Mars Ice House

IJs onder het Marsoppervlak kan worden gebruikt om een ijsbasis in 3D te printen, die schadelijke straling tegenhoudt, licht binnenlaat en warmte vasthoudt.

© Hassel & EOC/Youtube

Met Marsgrond, regoliet, kan een isolerende, beschermende habitat worden gebouwd, die door robots in 3D wordt geprint. Achter de muren bevinden zich opblaasbare slaapcabines, woonmodules en een laboratorium.