Mars

De planeet Mars

De rode planeet

Mars, de rode planeet, is (na de aarde) de best onderzochte planeet van het zonnestelsel. Hoewel Mars er nu heel anders uitziet dan de aarde, denken wetenschappers dat de planeten ooit sterk op elkaar leken. Daarnaast zijn er sporen van water gevonden op Mars. De grote vraag is daarom: is er leven op Mars? En kunnen we ons in de toekomst vestigen op Mars? Wetenschap in Beeld volgt de nieuwste ontdekkingen over de rode planeet en de zoektocht naar leven in de ruimte op de voet. Op deze pagina word je wijzer over Mars.

Planeet Mars

Net als de aarde is Mars een rotsplaneet. Het oppervlak is droog en onvruchtbaar en bedekt met rood stof – vandaar de bijnaam ‘de rode planeet’.

De zwaartekracht op Mars is slechts 38 procent van die op aarde, en de atmosfeer is erg ijl.

De Marsatmosfeer bestaat voor het merendeel uit koolstofdioxide, en anders dan onze dampkring beschermt hij de planeet niet tegen het uv-licht van de zon.

Mars planeet

© Shuttersotck

Vinden we leven op Mars?

Sinds de jaren 1970 doen robots en sondes onderzoek op Mars. Er zijn sporen van water gevonden, en tekenen dat de planeet vroeger vloeibaar water had. Destijds had Mars ook een dikkere atmosfeer en was de planeet over het geheel genomen beter geschikt voor ons bekende levensvormen dan nu. Dat er sporen van water op Mars zijn gevonden, is voor ons mensen van groot belang. Het water zou een voedingsbodem kunnen zijn voor primitief leven op Mars en daarmee antwoord geven op de vraag of wij alleen zijn in het heelal. Op de langere termijn zal water op de rode planeet ook kolonisatie door de mens makkelijker maken. Mars is een van de meest voor de hand liggende kandidaten in de zoektocht naar een nieuwe wereld voor de mens.

Afstand tot Mars

De afstand tussen Mars en de aarde kan variëren van 399 miljoen tot 55,7 miljoen kilometer.

Dat komt doordat ze elk een andere baan hebben. Als er een ruimtevaartuig naar Mars gaat, wordt het tijdstip zo gepland dat de banen van de aarde en Mars elkaar overlappen. Desondanks duurt de reis naar Mars minstens zes maanden.

Feiten over Mars

  • Mars heeft twee manen, Phobos en Deimos.
  • De temperatuur op Mars is -63 °C (gem.)
  • De afstand van Mars tot de zon is 228 miljoen km.
  • Mars heeft een diameter van 6779 km.
Mars - Feiten over Mars

© Shutterstock
Bladzijde 1 / 3