Wat gebeurt er als de maan dichter bij de aarde komt?

Als de maan dichterbij zou komen, zou dat leiden tot lichtere nachten, sterkere getijdekrachten en meer aardbevingen.

Solar eclipse

Het is niet ondenkbaar dat de maan ooit dichter bij ons heeft gestaan dan nu het geval is, want de maan trekt weg van de aarde, dus terugrekenend moet hij in de buurt hebben gestaan.

Als de maan weer dichterbij zou komen – wat overigens vrij onwaarschijnlijk is – zou dat voor het leven op aarde gigantische gevolgen hebben. De maan zou meer hemelruimte innemen en ’s nachts meer licht geven. Zonsverduisteringen zouden vaker voorkomen en langer duren, en de getijden zouden op de turbostand gaan. Het verschil tussen eb en vloed zou veel groter zijn en tsunami’s zouden leiden tot veel meer en veel massalere overstromingen.

Maar niet alleen het water wordt beïnvloed door de zwaartekracht van de maan, ook het land. Dat rijst en daalt met de stand van de maan mee, en als de maan dichterbij zou staan, zou dit tot aardbevingen leiden doordat de spanningen in de intercontinentale breuklijnen vrij zouden komen. Het magma in de ondergrond zou eveneens worden beïnvloed, dus zouden we te maken krijgen met meer en heviger vulkaanuitbarstingen. Het is dus maar goed dat de maan afstand tot ons houdt.

Word wijzer over de maan. Lees meer over maansverduisteringen.