Bewegen alle planeten even snel?

Hebben alle planeten in ons zonnestelsel eigenlijk dezelfde snelheid?

Burning sun with outburst

Hoe dichter een planeet bij zijn ster staat, hoe sneller hij in zijn baan beweegt. In ons stelsel gaat Mercurius dus veel sneller dan de aarde, die op haar beurt weer een stuk meer vaart heeft dan een buitenplaneet als Neptunus.

De wetten van Newton beschrijven de snelheid van een planeet: als de afstand tot de ster vier keer zo groot wordt, beweegt de planeet zich met de helft van de snelheid voort.

Bij een ronde baan is het kwadraat van de snelheid gelijk aan de gravitatieconstante keer de massa van de ster gedeeld door de afstand tussen de ster en de planeet.

De meeste planeten beschrijven echter een elliptische baan, waardoor de afstand tot de ster varieert en de omloopsnelheid niet geheel constant is. Zo beweegt de aarde zich zo’n drie procent sneller wanneer ze dicht op de zon staat dan wanneer ze er het verst vanaf staat.

De afstand tot de ster bepaalt de snelheid

Planeten gaan bij lange na niet even snel, de snelheid hangt af van de afstand tot de ster. Hoe verder een planeet van zijn ster is, hoe langzamer hij beweegt.

Lees meer over planeten in het zonnestelsel.