Shutterstock

Wereldbevolking bereikt een belangrijke mijlpaal

Op 15 november begint een nieuw tijdperk, en dat kan grote gevolgen krijgen voor de aarde.

Op 15 november 2022 begint een nieuw hoofdstuk voor de mensheid.

We zijn nog nooit met zovelen geweest.

Het totaal aantal mensen op de wereld heeft de historische omvang van 8 miljard bereikt volgens de Verenigde Naties. En die enorme bevolking kan een grote invloed uitoefenen op de planeet en de overige levensvormen.

We nemen namelijk best veel plek in.

Vrijwel sinds het prille begin is de mensheid alleen maar gegroeid en hebben we onze vleugels uitgeslagen naar steeds meer gebieden.

Zo drukt de mens al een fors stempel op drie kwart van al het land en twee derde van al het water.

Jij ziet het verschil wel tussen een kwal en een plastic tas, maar een schildpad niet. Afval en vervuiling in zee is een groeiend probleem dat grote gevolgen heeft voor het leven in het water.

© Shutterstock

Dat beeld zien we ook terug als we kijken naar de biomassa van alle leven op aarde, uitgedrukt in koolstofgehalte.

De biomassa van de mens vormt op dit moment een derde van de totale biomassa van alle landzoogdieren.

De rest wordt bijna geheel opgevuld door ons vee. Wilde landzoogdieren vormen slechts 2 procent van het totaal.

Met andere woorden: de uitdijende menselijke beschaving laat steeds minder ruimte over voor het natuurlijke dierenleven op aarde.

Voedselproductie verwoest de planeet

Veel wetenschappers vragen zich af wanneer de grens bereikt is. Hoeveel mensen kan de aarde eigenlijk huisvesten en voeden?

Vandaag de dag treden grote delen van de voedselproductie al buiten de grenzen die de planeet stelt, bijvoorbeeld omdat er grote stukken bos gekapt worden of er structuele overbevissing plaatsvindt.

Als alle landen en producenten de grenzen van de aarde zouden eerbiedigen, zou onze planeet slechts ongeveer 3 miljard mensen kunnen voeden.

Het goede nieuws is echter dat we dat cijfer met een paar kleine aanpassingen flink kunnen verhogen.

Als we veranderen wat we verbouwen en hoe we het verbouwen, kan de aarde veel meer mensen kwijt. En als we daarnaast onze vleesconsumptie terugbrengen en voedselverspilling tegengaan, kan de planeet genoeg voedsel produceren voor 10 miljard man.

En dat komt goed uit, want volgens de prognose van de VN zal de wereldbevolking in 2050 bijna de 10 miljard aantikken.

Curve vlakt af

Hoewel de wereldbevolking in slechts 11 jaar is gegroeid van 7 tot 8 miljard, is de vaart er zo’n beetje uit. De groei gaat een stuk trager dan voorheen.

De VN verwacht dat de wereldbevolking in de jaren 2080 piekt met 10,4 miljard mensen en tot 2100 op dat niveau blijft. Dan zal de curve zelfs geleidelijk gaan dalen.

Goed nieuws voor de planeet, denk je waarschijnlijk. En dat kan het best zijn.

We moeten echter niet vergeten dat een dalend bevolkingscijfer niet automatisch tot een beter milieu leidt.

Uit onderzoeken blijkt namelijk dat de 10 procent rijkste aardbewoners verantwoordelijk is voor circa de helft van de uitstoot van koolstoffen. Hoe het de planeet zal vergaan, hangt er dan ook vooral vanaf waar de rijksten hun geld aan uitgeven.

Wel is het zo dat de CO2-uitstoot per persoon sinds 2012 aan het dalen is, en hopelijk blijven we die kant op gaan.