Wat nu als de planeten heel anders waren?

Heeft de opbouw van ons zonnestelsel invloed op het bestaan van de aarde en het ontstaan van het leven?

Solar system, illustration

Je zou niet meteen denken dat de andere planeten in ons zonnestelsel van belang zijn voor de aarde. We draaien om de zon, en die geeft het leven op onze planeet energie. De opbouw van het zonnestelsel en de locatie van de andere planeten zijn echter wel bepalend geweest voor de ontwikkeling van het leven op aarde.

Ten eerste is het essentieel dat Jupiter nooit dichter bij de zon is gekomen. In veel andere planetenstelsels hebben zulke grote planeten als Jupiter zich gaandeweg naar een baan heel dicht bij hun ster verplaatst. Als Jupiter dat ook had gedaan, was de aarde zeker door deze planeet verzwolgen of weggeslingerd.

Uit computersimulaties blijkt bovendien dat Saturnus, Uranus en Neptunus vroeger een stuk dichter bij de zon stonden. In de loop van een chaotische periode van honderden miljoenen jaren zijn ze verder van de zon vandaan getrokken, waardoor mogelijk een vijfde grote planeet uit het zonnestelsel geslingerd werd. Iets meer chaos en het zonnestelsel had er dus totaal anders uitgezien.

Een planeet zoals de aarde zou in de meeste gevallen zijn verzwolgen of droog en onbewoonbaar zijn geworden. Of er zou juist zoveel water zijn aangevoerd dat onze planeet geheel onder water zou hebben gestaan.

Jupiter trok kometen aan

De geschiedenis van de aarde is sterk bepaald door inslagen. De grote zwaartekracht van Jupiter trok veel kometen en planetoïden aan die eigenlijk op weg waren naar ons. Daardoor had de aarde precies het juiste aantal inslagen voor de ontwikkeling van leven.

Het water op aarde, dat essentieel is voor alle leven, kwam hier met kometen. Te weinig inslagen en het leven op aarde was er niet geweest. Door te veel inslagen waren we platgebombardeerd.

Lees meer over het zonnestelsel.