Wat nu als de aarde niet draait?

Zoals bekend roteert de aarde met een bepaalde snelheid. Wat zou er gebeuren als ze langzamer zou draaien?

World map No rotation

De aarde draait één keer per 24 uur om haar eigen as, en dat is maar goed ook. Want als ze een stuk langzamer zou roteren, zou dat zeer onplezierige gevolgen hebben voor het weer, de wereldzeeën en het klimaat.

Bij een tragere draaiing zou er een groter verschil zijn tussen dag- en nachttemperatuur. Het is moeilijk te zeggen op welk moment de aarde onbewoonbaar zou worden, maar een dag van ongeveer een week zou zeker zeer warme dagen en ijskoude nachten opleveren, en de tropen zouden dan onbewoonbaar zijn.

Een langzame rotatie zou ook nog een paar andere gevolgen hebben, waaronder een zwakker magnetisch veld en de vorming van nieuw land en nieuwe zeeën. Zeestromingen zouden radicaal veranderen, wat een grote invloed zou hebben op het klimaat. De zeestromingen spelen een allesbepalende rol bij de verdeling van de warmte over de aardbol.

De wereldkaart verandert

Als de aarde helemaal niet zou draaien, zouden de beide polen onder water komen te staan, en zou rond de evenaar veel nieuw land ontstaan.

  1. Zeewater stroomt naar de polen, waar de zwaartekracht het sterkst is. Er treden zware overstromingen op.

  2. Het water rond de polen wordt dieper, maar rond de evenaar staat het lager en ontstaat veel nieuw land.

    1. Het nieuwe land bij de evenaar groeit aan elkaar, en er ontstaan een noordelijke en zuidelijke oceaan.

Snelle rotatie levert zware stormen op

Als de draaiing van de aarde toenam, zouden de dagen korter en koeler zijn. Het klimaat zou stormachtiger worden. Hoewel de wrijving tussen het aardoppervlak en de dampkring de winden zou dempen, zouden er constant orkanen van 500 km/h woeden.