NASA

Wat gebeurt er met de aarde als de zon uitdooft?

De zon kan niet eeuwig branden. Wat gebeurt er eigenlijk met de aarde en de overige planeten als de zon uitdooft?

Als de zon over zo’n vier miljard jaar al haar waterstof heeft verbruikt, zet zij uit tot een rode reuzenster met een radius die zich uitstrekt tot waar de aarde zich nu bevindt.

De zon slokt dan in ieder geval Mercurius en Venus op. Het lot van de aarde is nog niet zeker.

Zon verzwelgt of verkoolt de aarde

Als de zon uitzet, verliest zij een deel van haar massa, waardoor de zwaartekracht afneemt. Dat betekent dat ze minder greep heeft op haar andere planeten.

Tegelijk kan het gas dat uit de zon stroomt, de aarde wellicht net tot buiten het bereik van de zon wegdrukken, zodat onze planeet niet wordt verzwolgen. In plaats daarvan zal ze eindigen als verkoolde bol, die in een nauwe baan om de reuzenster cirkelt.

Al het leven op aarde verdwijnt

In ieder geval betekent die laatste stuiptrekking van de zon een einde aan al het leven op aarde.

Bij het uitzetten van de zon stijgt de temperatuur in de buitenste delen van het zonnestelsel, maar na zo’n 250 miljoen jaar verschrompelt de rode reus tot een witte dwerg ter grootte van de aarde.

De overgebleven planeten bevinden zich dan in een kosmische vriezer – voor eeuwig...