Shutterstock
Lawrence Livermore, water, planetoïden

Oude theorie verworpen: Zo kwam het water op aarde

Het water is niet met kometen of planetoïden naar de aarde gekomen. De nieuwe theorie is dat het er vanaf het begin al was.

Lang dachten we dat het water in miljarden jaren tijd op aarde is gekomen door inslagen van kometen. Eerdere studies toonden namelijk aan dat kometen veel ijs bevatten.

Maar een nieuw onderzoek suggereert dat er al vanaf het begin water op de aarde is.

Astrochemici van het Lawrence Livermore National Laboratory in de VS kwamen in samenwerking met NASA tot deze nieuwe conclusie na onderzoek van drie gesteentemonsters van de maan.

De monsters zijn circa 4,35 miljard jaar oud en werden ruim 50 jaar geleden door de Apollomissies naar de aarde gebracht. Maar pas nu is de isotopische samenstelling ervan bestudeerd.

Aarde ontstond waarschijnlijk met water

De maan van de aarde werd 4,51 miljard jaar geleden gevormd toen een planeetachtige massa ter grootte van Mars op de aarde botste.

Door de isotopische samenstelling van gesteentemonsters van de maan te bekijken, ontdekte het onderzoeksteam dat zowel de aarde als de andere planeetachtige massa al vóór deze botsing een laag gehalte aan vluchtige stoffen hadden – en dat deze dus niet het gevolg waren van de botsing.

Dit betekent volgens de onderzoekers dat de aarde ofwel ‘met water en al’ is ontstaan, of dat de aarde later is getroffen door iets massiefs dat bijna geheel uit water bestond.

Wat zijn vluchtige stoffen?

De astrochemici neigen naar het eerste, en verwerpen de theorie dat het water in de loop van miljarden jaren water door ijshoudende kometen en planetoïden naar onze planeet is gebracht, geheel.

Volgens hoofdonderzoeker Lars Borg zou tot 25 procent van de massa van de aarde afkomstig moeten zijn van kometen en planetoïden als die de bron van al ons water zouden zijn. Maar volgens hun berekeningen is slechts 0,5 procent van de massa van de aarde afkomstig van kometen en planetoïden.

Nieuwe kennis kan ons naar leven leiden

Het onderzoek laat ook zien dat de twee massa’s die betrokken waren bij de botsing waarbij de maan ontstond, waarschijnlijk allebei uit het binnenste zonnestelsel afkomstig waren, en dat de botsing op zijn vroegst 4,45 miljard jaar geleden plaatsvond.

Water is een eerste vereiste voor het leven zoals wij dat kennen. De onderzoekers hopen daarom dat de nieuwe kennis over het moment en de wijze waarop de aarde aan zijn water kwam, de sleutel kan zijn tot het vinden van water – en leven – elders in het heelal.